Gabbro

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Gabbro

Gabbro är en grovkornig, basisk djupbergart. Den består i huvudsak av kalciumrik plagioklas och pyroxen. Gabbro har en hög halt (20 till 65%) mörka mineral såsom pyroxen, hornblände och olivin. Om andelen mörka mineral överstiger 65 procent övergår gabbro till peridotit. Gabbro bildas på stora djup i jordskorpan av en basisk magma. Om samma typ av magma stelnar närmare ytan bildas istället diabas och om den stelnar vid ytan bildas basalt.

Gabbro är vanligt förekommande i både kontinental och oceanisk jordskorpa. Den är dock en viktigare beståndsdel i den oceaniska jordskorpan där gabbro utgör en viktig del i så kallade ofiolitkomplex.

I Sverige hittar man gabbro bland annat i Uppland, där Rådmansö kan nämnas, och i Bohuslän, där Brattön och Älgön består av gabbro.

Ekonomisk geologi[redigera | redigera wikitext]

Gabbro är en ekonomiskt viktig bergart som ofta innehåller brytningsvärda mineral, exempelvis kromit, nickel och kobolt. Gabbro används också flitigt som byggnadssten.

Densitet[redigera | redigera wikitext]

Gabbro har typiskt densitet mellan 2,7 och 3,3 ton/m3. Detta är högre än för de flesta i Sverige vanligt förekommande bergarter. Den höga densiteten gör att gabbro är en särskilt lönsam bergart att förädla till ballast, då försäljningspriset sätts per ton.

Referenser[redigera | redigera wikitext]