Gathus

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gathus, även Gatuhus, Gatehus, och Gadehus, används i flera olika, delvis överlappande betydelser.

Gatuhus i äldre stadsbebyggelse, centrala Lund
  • I äldre stadsbebyggelse är gathus benämning på en bostadslänga utmed eller intill en gata, vanligen i ett eller 1½ plan. Innanför gathuset finns vanligen en gård, gårdshus och tidigare ibland stall, fähus och kanske en kåltäppa eller köksträdgård. Sådana gathus kan, men behöver inte vara, sammanbyggda med grannhusen. Gården kan också vara avskild från gatan med plank.
Gatehus i Stora Råby utanför Lund
  • Gatehus var i de tidigare danska landskapen Skåne, Halland och Blekinge ofta byggda utmed bygatan och närmast jämförbara med backstugor i resten av Sverige. Gatehusen beboddes av hantverkare som snickare, smeder, skräddare, med flera, samt de större godsens och gårdarnas daglönade lantarbetare. Till följd av enskiftet, i Skåne förordnat 1803, ökade tillgången på gatehus när bysprängningen och utflyttningen av gårdar frigjorde bytomter och ibland även hus.

Utomgränsbebyggelse skedde kring städer, köpingar och municipalsamhällen, särskilt i samband med den begynnande urbaniseringen. Gathus byggdes på samma sätt som i landsbygdens byar.

Gathus från den industrialiserade stadens expansion
  • I den industrialiserade staden används begreppet gathus i motsats till gårdshus och flygelhus. Dessa gathus byggdes i flera våningar, med en eller flera lägenheter per våning. I gathuset fanns fastighetens mest påkostade bostadslägenheter medan de inre husen lägenheter byggdes smärre och med lägre takhöjd. De inre husen kunde även byggas med lokaler för industri, hantverk och tillhörande lager.
Gathus i funkis med stor gemensam innergård
Tillbakablickande arkitektur, här från Jakriborg