Hoppa till innehållet

Gauks saga Trandilssonar

Från Wikipedia

*Gauks saga Trandilssonar (Gauk Trandilssons saga) är en förlorad islänningasaga, som antas vara nämnd i handskriftssamlingen Möðruvallabók. År 1939 lyckades filologen Jón Helgason tyda en halvt utplånad anteckning på sista sidan av Njáls saga – som inleder Möðruvallabók – och fann följande anvisning: "Här ska Gauk Trandilssons saga skrivas in; det har sagts mig att herr Grim äger den."[1][a] Den "herr Grim" som nämns, har antagits vara Grímr Þorsteinsson, död 1350, som var lagman, riddare och ståthållare (hirðstjóri).[1] Tanken var alltså att placera *Gauks saga mellan Njáls saga och Egils saga, vilket stämmer med hur handskriften i övrigt är disponerad. Sagorna är nämligen ordnade geografiskt med början på Sydlandet.

Det har dock framförts tvivel om att Jón Helgason lyckades läsa skriften rätt.[2] Inte heller tycks det gå att kontrollera saken, eftersom den lilla anteckningen numera verkar vara helt oläslig.[3]

Notisen har i alla fall brukat anföras som bekräftelse på att *Gauks saga Trandilssonar faktiskt existerade i skriftlig form på 1300-talet, eftersom den då, enligt Jón Helgason, var i "herr Grims" ägo.[4][5] Men antagligen gjordes ingen avskrift – i varje fall hamnade den inte i Möðruvallabók – och nu är sagan förlorad.

Gauk Trandilsson, som levde på 900-talet, var enligt Landnámabók bonde på gården Stöng i Tjorsådalen på Sydlandet.[6] Han omtalas i Njáls saga och i Íslendingadrápa, som är en hyllning till sagatidens hjältar. Dessutom är han nämnd i en runristning i MaeshoweOrkneyöarna. Han tycks med andra ord ha varit en ryktbar man, vilket kanske stöder antagandet att han också har haft en egen saga.

  1. ^ [a b] Helgason (1959), sid 100-108.
  2. ^ van Weenen (2000), sid 27f.
  3. ^ Chesnutt (2010), sid 148. (Författaren antyder att notisens läsbarhet kan ha försämrats under det senaste halvseklet.)
  4. ^ Guðni Jónsson i inledningen till första bandet av Íslendinga sögur.
  5. ^ Naumann (2010), sid 326.
  6. ^ Landnámabók, bok 5, kapitel 11. (Guðni Jónssons utgåva.)
  1. ^ "lattu rita her vid Gauks sogu Trandils sonar, mer er sagt at herra Grimr eigi hana."