Ge'ez (skrift)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skapelseberättelsen på ge'ez.

Ge'ez (ግዕዝ, gəʿəz), också kallad etiopisk skrift, är en abugida, ett stavelsebaserat alfabet, som ursprungligen användes för att skriva språket ge'ez – numera det liturgiska språket för den etiopiska ortodoxa kyrkan. I dag används skriften för att skriva amhariska och tigrinja i Etiopien och Eritrea samt en del mindre språk på Afrikas horn. I de nutida grupper där skriften används kallas den allmänt för fidäl (ፊደል), vilket betyder 'skrift eller 'alfabet'. Oromo skrevs tidigare med ge'ez men nu används i regel det latinska alfabetet.

Ge'ezliknande alfabet började växa fram på 700-talet f.Kr. Under kungadömet Aksum (cirka 50 – cirka 940) standardiserades ge'ez, som då var det officiella skriftspråket. Till en början var det en ren konsonantskrift och vokaler började att dyka upp först på 300-talet e.Kr.

Tecken för språket ge'ez[redigera | redigera wikitext]

Grundtecken[redigera | redigera wikitext]

Ge'ez består av 26 grundbokstäver som representerar konsonanter:

ge'ez
translitterering h l m ś r s b t n ʾ
ge'ez
translitterering k w ʿ z y d g ṣ́ f p

Stavelsetecken[redigera | redigera wikitext]

Ge'ez är en abugida vilket innebär att varje bokstav representerar en konsonant följd av en vokal. Till skillnad från i ett rent syllabiskt skriftsystem är bokstävernas utseende delvis systematiskt i det att de liknar andra bokstäver med samma konsonant eller vokalljud. I ge'ez kan varje konsonant kombineras med någon av sju vokaler: ä, u, i, a, e, ə, o.

För varje konsonantljud i en abugida finns en grundbokstav som representerar en konsonant med en medföljande standardvokal. För ge'ez är det vokalen ä. För andra vokaler modifieras grundbokstaven på ett systematiskt sätt.

I tabellen nedan visar raderna konsonanter i traditionell följd. Kolumnerna visar de sju vokalerna, också i traditionell följd. För vissa bokstäver finns det även en åttonde variant som representerar diftongen -wa samt en nionde som representerar -yä.

För att representera en konsonant utan efterföljande vokal används den sjätte formen (vokalen ə).

  ä
[ə]
u i a e ə
[ɨ]
o wa
[jə]
Hoy h  
Läwe l  
Ḥäwt  
May m
Śäwt ś  
Rəʾs r
Sat s  
Ḳaf  
Bet b  
Täwe t  
Ḫarm  
Nähas n  
ʾÄlf ʾ  
  ä
[ə]
u i a e ə
[ɨ]
o wa
[jə]
Kaf k  
Wäwe w  
ʿÄyn ʿ  
Zäy z  
Yämän y  
Dänt d  
Gäml g  
Ṭäyt  
P̣äyt  
Ṣädäy  
Ṣ́äppä ṣ́  
Äf f
Psa p  

Labiovelara varianter[redigera | redigera wikitext]

Bokstäverna för de velara konsonanterna , , k och g kan modifieras för att representera labialiserade varianter.

Grundtecken k g
Labialiserad ḳʷ ḫʷ

Till skillnad från andra konsonanter kan dessa endast kombineras med fem av vokalerna.

  ä i a e ə
ḳʷ
ḫʷ
  ä i a e ə

Modifierade tecken för andra språk[redigera | redigera wikitext]

Vissa tecken finns i modifierade former som används i andra språk än ge'ez.

Grundtecken b t d
Affrikata v [v] č [t͡ʃ] ǧ [d͡ʒ] č̣ [t͡ʃʼ]
Grundtecken k
Affrikata ḳʰ [q] x [x]
Labialiserad ḳhw [qʷ] xʷ [xʷ]
Grundtecken s n z
Palataliserad š [ʃ] ñ [ɲ] ž [ʒ]
Grundtecken g ḫʷ
Nasaliserad [ŋ] [ŋʷ]

Stavelsetecknen visas nedan. Labiovelarerna kan liksom de ovan endast kombineras med fem av vokalerna.

  ä u i a e ə o wa
š
ḳʰ  
ḳhw    
v
č
[ŋʷ]      
  ä u i a e ə o wa
ñ
x  
   
ž
ǧ
[ŋ]
č̣

Användning i moderna språk[redigera | redigera wikitext]

  • Amhariska använder alla grundbokstäver, några av de labiovelara varianterna samt de som markeras nedan.
  • Tigrinska använder alla grundbokstäver, de labiovelara varianterna utom ḫʷ samt de som markeras nedan. I Eritrea är några av grundbokstäverna dock på väg att sluta användas.
  • Tigre använder alla grundbokstäver utom ś, och samt de som markeras nedan. Det använder inga av de labiovelara bokstäverna.
  • Blin använder alla grundbokstäver utom ś, och , de labiovelara varianterna samt de som markeras nedan.
  š ḳʰ ḳhw v č [ŋʷ] ñ x ž ǧ [ŋ] č̣
 
Amhariska        
Tigrinja    
Tigre                  
Blin    

Siffror[redigera | redigera wikitext]

Talsystemet i ge'ez är inspirerat av den koptiska skriften, med tecken för siffrorna 1 till 9, 10 till 90, samt 100 och 10 000 (100 gånger 100).

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
× 1
× 10
× 100  
× 10.000

Unicode[redigera | redigera wikitext]

Från och med Unicode 3.0 har ge'ez tilldelats kodpunkterna U+1200 – U+137F vilka innehåller bokstäver för att skriva ge'ez, amhariska och tigrinska samt skiljetecken och siffror. I version 4.1 utökades uppsättningen med kodpunkter U+1380 – U+139F och U+2D80 – U+2DDF till att inkludera bokstäver för sabatbeit, me'en och blin samt tonmarkörer.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelska Wikipedia