Gemenskap

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gemenskap, även närsamhälle, betecknar en grupp som samlas kring en eller flera gemensamma nämnare. Gemenskapen kan ha sin grund kring sådant som geografisk närhet (lokalsamhälle/grannskap), släktband, intressen, identitet och andlighet (till exempel ett trossamfund).

Gemenskapen kan vara icke-formaliserad (till exempel en släkt eller ett grannskap) eller formaliserad (till exempel en släktförening eller ett byalag). För formaliserade gemenskaper gäller att de ofta organiserar sig i form av en förening eller samfund.

Inom brittisk sociologisk tradition är begreppet community (gemenskap/närsamhälle) viktigt och används som komplement och motsats till society (storsamhälle/riksnivå).