Generalläkare

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalläkare är den högsta militärläkaren inom ett lands försvarsmakt. Uppgifter och ansvarsområde varierar, men det är vanligt att en generalläkare endera är chef för den personalkår där de militära läkarna ingår, eller är chef för hela den försvarsmedicinska verksamheten.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Fri vapensköld för Generalläkaren tolkad efter dess blasonering.

.

I Sverige är generalläkaren en befattningshavare inom Försvarsmakten. Under lång tid hade den svenske generalläkaren generalmajors grad (alternativt konteramiral för en läkare med marin bakgrund), men under 2000-talet har graden successivt reducerats (brigadgeneral 2004, överste 2007). Sedan 2008 är generalläkaren en civil befatttningshavare som endast utövar tillsynsverksamhet inom Försvarsmakten.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Den svenska fältläkarkåren hade under en lång tid ingen egentlig militär chef, sedan kårens egna militära organisation avskaffades 1812, en kort tid efter att Karolinska institutet hade inrättats för att utbilda de militära läkarna. En befattning som överfältläkare fanns, men denne var en ledamot i Medicinalstyrelsen som handlade de militära hälso- och sjukvårdsärendena och hade inga egentliga befälsbefogenheter.[1] Befattningen generalfältläkare existerade i princip, men var avsedd att tillsättas i krig.

Efter att frågan om en annan organisation väckts och utretts flera gånger under decennierna beslöt riksdagen 1907 att inrätta en Sjukvårdsstyrelse inom försvaret, med överfältläkaren som chef.[2] Från 1 januari 1915 ändrades benämningen på chefsbefattningen till generalfältläkare, medan överfältläkare blev beteckningen på den näst högsta befattningen.[3]

Svenska generalläkare[redigera | redigera wikitext]

 • 1944-???? - David Lindsjö
 • ????-???? - ?
 • 1952-1964 - Carl Erik Groth
 • 1964-1974 - Carl-Johan Clemedson
 • 1975-1981 - Åke Lindgren
 • 1979-1980 - Bo Rybeck (t.f.)
 • 1981-1985 - Bo Rybeck
 • 1985-2007 - Björn Zetterström
 • 1997-2004 - Ann-Marie Göransson
 • 2004-2006 - Sture E Andersson
 • 2007-2007 - Claes Meijer (t.f.)
 • 2008-idag - Siegfried de Joussineau

Svenska generalfältläkare[redigera | redigera wikitext]

USA[redigera | redigera wikitext]

I USA finns en generalläkare (Surgeon General) för respektive försvarsgren. Dessutom finns en befattning vid namn Surgeon General of the United States, vars innehavare är viceamiral och chef för United States Public Health Service Commissioned Corps (PHSCC). PHSCC är en federal myndighet med ansvar för folkhälsofrågor och har en egen uniformerad personalkår som av historiska skäl använder marina grader. PHSCC startade som en organisation som drev marina sjukhus och som kom att få bredare folkhälsouppgifter genom att de skötte den amerikanska karantänsverksamheten.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Fältläkarkåren i Nordisk familjebok (första upplagan, 1882)
 2. ^ Fältläkarkåren i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1908)
 3. ^ Fältläkarkåren i Nordisk familjebok (andra upplagans supplement, 1923)