Hoppa till innehållet

Generativ artificiell intelligens

Från Wikipedia
A detailed oil painting of figures in a futuristic opera scene
Théâtre D'opéra Spatial, en bild genererad av Midjourney

Generativ artificiell intelligens (även generativ AI, GenAI, eller GAI) är artificiell intelligens som kan generera text, bilder, videor eller andra former av data med hjälp av generativa modeller,[1] ofta som svar på specifika instruktioner (prompts).[2] Generativa AI-modeller lär sig mönster och struktur från sin träningsdata och genererar därefter ny data med liknande egenskaper.

Förbättringar i transformatorbaserade djupa neuronnät, särskilt stora språkmodeller (LLM), möjliggjorde en AI-boom av generativa AI-system i början av 2020-talet. Dessa inkluderar chatbots som ChatGPT, Copilot, Gemini och LLaMA, bildgenereringssystem som Stable Diffusion, Midjourney och DALL-E, och text-till-video-generatorer som Sora.[3][4][5] Företag som OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google och Baidu samt många mindre företag har utvecklat generativa AI-modeller.[6][7][8]

Generativ AI har användningsområden inom ett stort antal av branscher, däribland programvaruutveckling, hälsovård, ekonomi, underhållning, kundservice,[9] försäljning och marknadsföring,[10] konst, skrivande,[11] mode,[12] och produktdesign.[13] Det har dock väckts oro över potentiellt missbruk av generativ AI som cyberbrottslighet, manipulering genom fejknyheter eller deepfakes, och generativ AIs potential att ersätta mänskliga jobb.[14][15]

 1. ^ Pinaya et al.. ”Generative AI for Medical Imaging: extending the MONAI Framework”. arxiv.org. https://arxiv.org/abs/2307.15208. Läst 9 april 2024. 
 2. ^ ”A Cheat Sheet to AI Buzzwords and Their Meanings: QuickTake” (på engelska). news.bloomberglaw.com. https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/a-cheat-sheet-to-ai-buzzwords-and-their-meanings-quicktake. Läst 7 april 2024. 
 3. ^ Cade Metz (14 mars 2023). ”OpenAI Plans to Up the Ante in Tech’s A.I. Race”. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2023/03/14/technology/openai-gpt4-chatgpt.html. 
 4. ^ Roose, Kevin. ”A Coming-Out Party for Generative A.I., Silicon Valley's New Craze”. The New York Times. https://www.nytimes.com/2022/10/21/technology/generative-ai.html. 
 5. ^ . ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2024/02/15/technology/openai-sora-videos.html. 
 6. ^ Griffith, Erin (27 januari 2023). ”Anthropic Said to Be Closing In on $300 Million in New A.I. Funding”. The New York Times. https://www.nytimes.com/2023/01/27/technology/anthropic-ai-funding.html. 
 7. ^ ”The race of the AI labs heats up”. The Economist. ISSN 0013-0613. https://www.economist.com/business/2023/01/30/the-race-of-the-ai-labs-heats-up. Läst 7 april 2024. 
 8. ^ Yang, June. ”Google Cloud brings generative AI to developers, businesses, and governments”. Google Cloud brings generative AI to developers, businesses, and governments. https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/generative-ai-for-businesses-and-governments. 
 9. ^ Generative AI at Work, April 2023, https://www.nber.org/papers/w31161, läst 21 januari 2024 
 10. ^ ”Don't fear an AI-induced jobs apocalypse just yet”. Don't fear an AI-induced jobs apocalypse just yet. 2023-03-06. https://www.economist.com/business/2023/03/06/dont-fear-an-ai-induced-jobs-apocalypse-just-yet. 
 11. ^ ”In Hollywood writers' battle against AI, humans win (for now)”. AP News. 2023-09-27. https://apnews.com/article/hollywood-ai-strike-wga-artificial-intelligence-39ab72582c3a15f77510c9c30a45ffc8. 
 12. ^ ”Generative AI: Unlocking the future of fashion”. Generative AI: Unlocking the future of fashion. https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/generative-ai-unlocking-the-future-of-fashion. 
 13. ^ Eapen, Tojin T.; Finkenstadt, Daniel J.; Folk, Josh (1 juli 2023). ”How Generative AI Can Augment Human Creativity”. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012. https://hbr.org/2023/07/how-generative-ai-can-augment-human-creativity. Läst 7 april 2024. 
 14. ^ ”Transcript: Senate Judiciary Subcommittee Hearing on Oversight of AI”. techpolicy.press. 16 maj 2023. https://techpolicy.press/transcript-senate-judiciary-subcommittee-hearing-on-oversight-of-ai/. 
 15. ^ Misinformation reloaded? Fears about the impact of generative AI on misinformation are overblown. 2023-10-18. https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/misinformation-reloaded-fears-about-the-impact-of-generative-ai-on-misinformation-are-overblown/.