Hoppa till innehållet

Genetiskt avstånd

Från Wikipedia

Genetiskt avstånd är ett mått på hur mycket som skiljer olika arter, olika individer eller olika populationer inom samma art, åt genetiskt.[1] Det finns ett antal olika statistiska mått på genetiskt avstånd.

Fixationsindex[redigera | redigera wikitext]

Ett vanligt mått på relativt genetiskt avstånd är fixationsindex, FST. Fixationsindex jämför det genomsnittliga antalet parvisa genetiska skillnader inom en given population, , med det genomsnittliga antalet genetiska skillnader mellan en person ur denna population och en person ur en annan population, [2]. FST kan approximativt[3] beräknas med hjälp av formeln:

Fixationsindex mellan nära släktingar[redigera | redigera wikitext]

Det går att räkna fram att, för diploida arter som människan, FST mellan barn och föräldrar blir 0.25 och mellan en individ och dennes far och morföräldrar blir 0.125. [4] Tolkningen av detta är att om alla far- respektive morföräldrar väljs ur en viss given homogen population och är tillräckligt obesläktade för att inavelsfaktorer ska kunna ignoreras så utgör den genetiska variationen mellan en individ och dennes far- och morföräldrar 87,5 procent av den genomsnittliga genetiska variationen inom populationen som helhet.

Referenser[redigera | redigera wikitext]