Genius

Från Wikipedia
Version från den 29 januari 2015 kl. 09.44 av NirmosBot (Diskussion | Bidrag) (Byter ut två eller fler mellanslag till ett med AWB)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Genius (eller genie, plural genier, uttalas med [j- ] till skillnad från geni/genier) är i den romerska religionen namnet på den personliga skyddsande som varje man ansågs ha och som följde honom från födelsen till döden. Det var ett väsen av gudomlig natur, men oskiljaktigt förbundet med individen. På samma sätt hade varje kvinna sin juno (ej att förväxlas med gudinnan Juno). Särskilt på födelsedagen, men även vid andra högtidliga tillfällen, offrade man åt sin genius och gjorde sig, honom till ära, en glad dag. Genien uppfattades i folktron egentligen som en god ande, men framställdes av filosoferna ibland som en ond.

Senare vidgades begreppet genom att en plats, en stad och så vidare hade sin genius, ”skyddsande”, som vanligen föreställdes och avbildades i form av en orm. Även genier för familjer, samfund och så vidare omtalas.

Inom konsten och konsthantverket är genius (genie) även beteckning för en kärleksgud i barngestalt, erot.