Geomatik

Från Wikipedia

Geomatik, samlingsbegrepp för discipliner som har att göra med kartor, både i digital och analog form. Begreppet Geomatik innefattar, förutom digital kartproduktion och analys (GIS), även det analoga MBK (Mätning, Beräkning och Kartframställning).

Begreppet geomatik innefattar insamlingsmetoder som

samt bearbetning, lagring analys och presentation av geografisk information med samlingsbegreppet geoinformatik.