George Andrew Reisner

Från Wikipedia
George Andrew Reisner.

George Andrew Reisner, född den 5 november 1867 i Indianapolis, död den 6 juni 1942, var en amerikansk egyptolog.

Reisner blev 1893 filosofie doktor, 1896-97 lärare samt 1910 extra ordinarie och 1914 ordinarie professor, allt vid Harvarduniversitetet. Han studerade även egyptologi och assyriologi vid Berlins universitet och var 1895-96 amanuens vid egyptiska museet där. Åren 1897-99 var han medlem av internationella kommittén för redigering av Egyptiska museets i Kairo katalog. Åren 1899-1905 ledde han Hearstexpeditionens utgrävningar bland annat vid Gisepyramiderna i Egypten och var samtidigt förordnad till Hearst-lecturer i egyptologi vid Californiauniversitetet. Sedan expeditionens koncessioner 1905 gemensamt övertagits av Harvarduniversitetet och staden Bostons Museum of fine arts, företogs under Reisners ledning utomordentligt viktiga utgrävningar. Åren 1906-10 frilades farao Mykerinos dödstempel vid tredje Gisepyramiden, varvid en mängd skulpturfynd gjordes. Vintersäsongerna 1907-09 hade Reisner egyptiska regeringens uppdrag att leda, såsom det senare visade sig, mycket betydelsefulla utgrävningar i de delar av Nubien, som skulle sättas under vatten till följd av Assuandammens höjning. Somrarna 1908-10 ledde han Harvarduniversitetets arkeologiska arbeten i Samarien. Från 1914 företog Reisner med en avdelning av Harvard-Bostonexpeditionen nya utgräfningar i Nubien, vid Kerma och de fornetiopiska huvudstäderna Napata och Meroe. De därunder gjorda upptäckterna var av epokgörande betydelse för kännedomen om Etiopiens historia. Vintern 1924-25 företogs grävningar kring Cheopspyramiden vid Gise, varvid flera intressanta fynd gjordes. Reisner författade bland annat Sumerisch-babylonische Hymnen (1896), Hearst Medical papyrus (1905), The early dynastic cemeteries of Nayu-ed-Der (I, 1907), Models of ships and boats (1912) och First Annual report (i "Nubian Archaeological survey", 1918).

Källor[redigera | redigera wikitext]