Gotlands norra härad

Från Wikipedia
Tingshuset i Allekvia
Gotlands norra härad

Gotlands norra härad var ett härad i Gotlands län. Häradsområdet ligger i dag helt inom Gotlands kommun. Häradets areal var 1 778 kvadratkilometer varav 1 744 land.[1] Tingsplats var till 1962 Allekvia i Endre socken, och därefter Visby.

Indelningar[redigera | redigera wikitext]

Socknar i häradet och indelningar före 1681[redigera | redigera wikitext]

Historiskt indelades Gotland judiciellt i tre tredingar och sex settingar och ett antal ting. Tredingarna (norra, mellersta och södra) upphörde tidigt att fungera som domsagor, settingarna upphörde 1645 men ersattes av de två domsagorna/häraderna först 1681.

Rute Setting, Nordertredingen (Norder Tridiung)

Bro Setting, Nordertredingen (Norder Tridiung)

Kräklinge Setting, Medeltredingen (Midal Tridiung)

samt mellan 1822 och 1936 Visby socken.

Indelningar från 1681[redigera | redigera wikitext]

Gotlands norra härad bildades år 1681 och omfattade 47 socknar. Socknarna i häradet hörde mellan 1720 och 1967 till Norra fögderiet och mellan 1967 och 1991 till Visby fögderi.

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Visby stad hade egen jurisdiktion, rådhusrätt, till 1962 då den lades in under Gotlands domsagas tingslag.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 
  2. ^ [a b c d e f g] Gotlands organisation - Från äldsta tider till år 1645, Richard Steffen. 1943

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]