Grön omstart

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grön omstart (GO) är en tankesmedja som verkar för omställning av politiken i Sverige mot social- och ekologisk hållbarhet. Tankesmedjan är organiserad som en ideell förening utan vinstsyfte.

GO är partipolitiskt obunden och verkar för opinionsbildning genom debattartiklar, samt en blogg. Ett nätverk av engagerade författare skriver på bloggen utifrån deras egna individuella perspektiv. Ledstjärnan för arbetet är att stärka de krafterna som vill uppnå en hållbar framtid inom ekosystemens gränser. GO eftersträvar att uppnå ett undersökande och ifrågasättande perspektiv på samhällsfrågor.

Det finns en webbsida[1], en Facebooksida[2] samt en diskussionsgrupp på Facebook[3] med drygt 3400 medlemmar (juni 2020) och ett Instagram konto[4]. Tanksmedjans medlemmar publicerat debattartiklar i media, till exempel om lokal ekonomi[5] och om klimatproblemet[6].

Historik[redigera | redigera wikitext]

Grön omstart bildades som löst nätverk och facebook grupp 2015 av medlemmar i Miljöpartiet som menade att debatten om politiken kvävts på grund av regeringssamarbetet[7]. Nätverket syntes ha viss påverkan på Mp i 2016 när Isabella Lövin dammade av Mp:s gamla förslag om sänkt arbetstid[8]. I 2017 försökte GO få till ett monter på Miljöpartiets kongress men detta nekades[9]. I samband med den kongressen kom Grön omstart med en egen lista över kandidater till partistyrelsen[10] men utan att vinna gehör. Den aktiva Facebookgruppen GO anses av Birger Schlaug[11] har lett till starten av partiet Vändpunkt[12].

Jämförelse med andra gröna tankesmedjor[redigera | redigera wikitext]

Det finns ett flertal andra gröna tankesmedjor, till exempel Fores med anknytning till Centerpartiet och Gröna folkhemmet[13] med rötter i Socialdemokraterna. Grön omstart har istället kopplingar men den ideella miljörörelsen, och företrädare för till exempel Klimataktion har skrivit på Grön omstarts hemsida[14][15] och det här även företrädare för Klimatriksdagen gjort[16] (se Klimatriksdag 2014 för mer information om Klimatriksdagen).

Tanken att en grön omställning av samhället behövs har tagits upp av EU-kommissionen som tillträdde 2019[17] och har blivit än mer tydligt i fotspåren av Coronakrisen våren 2020[18]. Termen Grön omstart har på sistone även börjat användas av politiker utan direkt koppling till tankesmedjan[19][20] och forskare[21].

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.gronomstart.se
  2. ^ https://www.facebook.com/gronomstart/
  3. ^ https://www.facebook.com/groups/1562526114044739/
  4. ^ https://www.instagram.com/gronomstart/
  5. ^ http://www.friatidningen.se/artikel/132628
  6. ^ https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vQ1mo5/klimathotet-ar-inte-en-vanster-hogerfraga
  7. ^ https://tidningensyre.se/2016/nummer-101/bara-fri-debatt-kan-radda-miljopartiet/
  8. ^ https://schlaug.blogspot.com/2016/08/sprakror-dammar-av-otidsenligt-forslag.html
  9. ^ https://tidningensyre.se/2017/nummer-157/gron-omstart-nekas-monter-pa-mp-kongressen/
  10. ^ https://schlaug.blogspot.com/2017/04/gron-omstart-lanserar-fem-namn-till-mps.html
  11. ^ https://schlaug.blogspot.com/2019/03/ar-det-verkligen-vandpunkts-fel-knappast.html
  12. ^ https://partietvandpunkt.org/
  13. ^ http://www.gronafolkhemmet.se/
  14. ^ https://www.gronomstart.se/blogg/folkrorelser-pa-frammarsch
  15. ^ https://www.gronomstart.se/gotycker/har-vi-lart-oss-av-sommaren-2018
  16. ^ https://www.gronomstart.se/blogg/civilsamhallet-maste-mobiliseras-for-omstallningen-till-ett-hallbart-samhalle
  17. ^ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
  18. ^ https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1499311
  19. ^ https://www.dagensarena.se/opinion/gron-omstart-inte-bla-atergang/
  20. ^ https://www.etc.se/debatt/dags-en-gron-omstart
  21. ^ https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/mobilitet/dags-for-en-gron-omstart-av-transportsektorn-efter-corona/