Gröngödsling

Från Wikipedia
Rapsplantor odlas till att bli gröngödsel.

Gröngödsling är inom jordbruk grödor som odlas för att förbättra jordstrukturen, öka mullhalten samt tillföra växtnäring. Ofta plöjs gröngödslingsgrödan ner direkt i jorden innan odlingsgrödan sås.

En gröngödslingssådd består ofta av flera arter för att uppnå flera olika effekter.

  • Skyddssäd - ska skydda mot ogräs, till exempel havre.
  • Fånggrödor - tar upp och lagrar växtnäring, till exempel raps.
  • Fångstgrödor - skall fånga upp eventuella skadedjur så att de inte skadar avsalugrödan. Genom att till exempel odla en tidig morotssort i ram runt en senare morotsort hämmas morotsbladloppan.

Förfruktsvärdet definieras som kväveinnehållet i grödan.

  • 1-årig vall - snabbare omsättning - > mer kväve frisätts
  • 2-årig vall - långsammare omsättning - > ger kväveleverans över tid

Exempel på olika gröngödslingsväxter:

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]