Granulopoes

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Granulopoes är bildandet av vita blodkroppar. Detta sker i flera steg där man utgår från en stamcell i benmärgen. Denna blir till en myeloblast som har stor kärna och lite cytoplasma och som har nukleoler. Ingen granula är synlig. Efter kommer promyelocyte som är något mindre och kärnan tar upp en drygt hälften av volymen. Primärgranula finns. Myelocyt är ännu mindre och kärnans andel är också mindre, cirka hälften av volymen. Här bildas sekundärgranula.

Därefter kommer metamyelocyten. Nu har nästan all primärgranula försvunnit medan det finns omfattande sekundärgranula. Sedan bildas stavformiga och därefter segmenterade neutrofila granulocyter. Dessa har en något rosa cytoplasma till skillnad från de två-tre första stadierna som har en ljusblåfärgad.

  1. myeloblast
  2. promyelocyte
  3. myelocyt
  4. metamyelocyte
  5. neutrofila granulocyter