Gravimetri (kemi)

Från Wikipedia

Gravimetri (av latin gravis, ”tung”, och grekiska μέτρον, metron ”mått”), gravimetrisk analys eller viktanalys avser inom kemi analytiska metoder för att bestämma halten av ett ämne i ett prov med hjälp av ytterst noggranna analysvågar.[1] Gravimetrin kan utföras på olika sätt:

  • (Fällnings)gravimetri: Den vanligaste metoden, varvid en jon fälls ut ur en lösning med kemiska metoder, varefter fällningen filtreras bort, torkas och vägs.[2]
  • Elektrogravimetri: En metall separeras elektrolytiskt från en lösning och dess vikt (det vill säga viktförändringen hos katoden) bestäms.[3][4]
  • Termogravimetri eller termogravimetrisk analys (TGA): Analys av viktförändringar med ändrad temperatur (används exempelvis för att bestämma fukt).[5][6]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]