Hoppa till innehållet

Gruppspråk

Från Wikipedia

Gruppspråk är språket, eller det som utmärker språket, hos en social grupp, till exempel mäns, kvinnors, ungdomars, jägares eller idrottsmäns språk. Även olika yrkesgruppers fackspråk brukar inkluderas. Ett gruppspråk fungerar i allmänhet som ett socialt bindemedel inom den grupp där det används. Några av de vanligaste grupperna som man använder i vardagligt tal är däremot ungdomsspråk, vuxenspråk, skolspråk, osv. De utmärker sig från varandra till största del med variation i tempo och olika ordval