Gunnar Eriksson (vetenskapshistoriker)

Från Wikipedia

Erik Gunnar Eriksson, född den 13 juli 1931 i Ludvika, är en svensk vetenskapshistoriker. Han är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Eriksson blev filosofie doktor och docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 1962. Han utsågs 1970 till förste innehavare av en nyinrättad lärostol i idéhistoria vid Umeå universitet, och efterträdde sedan 1981 sin föregående år avlidne lärare Sten Lindroth på den Carlbergska professuren vid Uppsala universitet fram till pensioneringen 1996.

Erikssons tidiga publikationer behandlade huvudsakligen den svenska botanikens historia. Doktorsavhandlingen 1962 behandlade Elias Fries och den romantiska biologin, och 1969 publicerade han ett stort arbete om botanikens historia i Sverige. Han har publicerat flera större arbeten om Olof Rudbeck den äldre, däribland en monumental biografi utgiven i samband med 300-årsminnet av Rudbecks död 2002. I Svenskt biografiskt lexikon medverkade han med en rad artiklar, bland annat om Carl von Linné och om sin företrädare som professor, Sten Lindroth.

Han var 1980–1990 redaktör för Lärdomshistoriska samfundets årsbok Lychnos.

Eriksson invaldes 1980 i Vitterhetsakademien och var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Bibliografi (urval)[redigera | redigera wikitext]

 • 1955Kan ord ge regn (dikter)
 • 1957Snart grynings klang av klar trumpet (dikter)
 • 1962Elias Fries och den romantiska biologien (avhandling)
 • 1969Romantikens världsbild speglad i 1800-talets svenska vetenskap
 • 1969Botanikens historia i Sverige intill år 1800
 • 1971Idéhistoriens huvudlinjer (tillsammans med Tore Frängsmyr)
 • 1975Från renässans till upplysning (tillsammans med Roger Qvarsell och Bo Sundin)
 • 1978Kartläggarna, naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det industriella genombrottets Sverige 1870–1914
 • 1979Den populärvetenskapliga texten (tillsammans med Lena Svensson)
 • 1981Från Galilei till Gamow, studier i populärvetenskapens historia
 • 1982Världarnas samklang – musik, idéer och vetenskap
 • 1983Västerlandets idéhistoria 1800–1950
 • 1986Vetenskapen i underlandet, två studier av populärvetenskap (tillsammans med Lena Svensson)
 • 1989Platon & smitaren – vägar till idéhistorien
 • 1991Den fautiska människan – vetenskapen som europeiskt arv
 • 1994The Atlantic Vision
 • 1996Att vara universitetslärare (tillsammans med Bodil Jönsson)
 • 2002Rudbeck 1630–1702. Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige
 • 2011Se blomman (tillsammans med Kerstin Ekman)

Priser och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]