Gustaf Henrik Mellin

Från Wikipedia
Gustaf Henrik Mellin
G. H. Mellin. Litografi i Nordstjernan 1843.
G. H. Mellin.
Litografi i Nordstjernan 1843.
Född23 april 1803
Revolaks, Norra Österbotten, Finland Finland
Död2 augusti 1876 (73 år)
Norra Vrams socken, Skåne
YrkeFörfattare, präst
NationalitetSvensk Sverige
SpråkSvenska
Verksam18281876
Sida på WikisourceFörfattare:Gustaf Henrik Mellin
G. H. Mellin på äldre dagar.

Gustaf Henrik Mellin, född 23 april 1803 i Revolaks, Norra Österbotten i Finland (dåvarande östra Sverige), död 2 augusti 1876 i Norra Vrams socken i Skåne, var en svensk författare och präst. Han debuterade 1828 med novellen "Blomman på Kinnekulle". Historiska noveller och romaner med Walter Scott som förebild präglade stora delar av hans senare författarskap.[1]

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Mellin blev tidigt föräldralös och uppfostrades av sin släkting skalden Frans Michael Franzén i Kumla. Han blev student i Uppsala 1821, prästvigdes 1829 och tjänstgjorde därefter en följd av år som pastorsadjunkt i Klara församling i Stockholm. Under denna tid utvecklade han en omfattande litterär verksamhet och intog en framskjuten plats i dåtidens litterära Stockholm.

Mellin blev 1848 bataljonspredikant vid Svea livgarde och var tillförordnad regementspastor där under expeditionen till Fyn samma år. År 1851 utnämndes han till kyrkoherde i Norra Vrams och Bjuvs pastorat, där han tillträdde 1852. År 1867 tilldelade Svenska Akademien honom Kungliga priset för vittra förtjänster.

Debutverken, historiska noveller[redigera | redigera wikitext]

Mellin var en produktiv och mångsidig författare. Han gjorde sin litterära debut med monologerna Erik XIV och hans son, som 1828 vann Svenska akademiens andra pris. Egentlig namnkunnighet vann han året därpå, då Blomman på Kinnekulle, hans första historiska novell, utkom och mottogs med allmänt bifall, så att den på kort tid utgavs i tre upplagor (senast 1908; den är två gånger översatt till tyska).

Han offentliggjorde sedan i rask följd Sivard Kruses bröllop (1830; 2:a upplagan 1832), Anna Reibnitz (1831; 2:a upplagan 1833), Gustaf Brahe (1832) med flera. Dessa verk blev populära både bland kritiker och läsare. Den historiska novellen förblev också Mellins viktigaste genre och en samlad upplaga började utges 1846, med titeln Historiska minnen från fäderneslandets forntid. Denna utgåva har sedan, fullständigt samlad och ordnad, utkommit i ytterligare tre upplagor som Samlade svenska historiska noveller (3 delar, 1866–67; 1874–75; 1883).

1832 publicerades Öjungfrun. Denna berättelse om en ung flicka som blir skeppsbruten på en öde ö, återutgavs 1877 med undertiteln "Robinsonad för unga flickor".[2]

Sweriges sista strid, sederomaner[redigera | redigera wikitext]

1840 utgav han framtidsskildringen Sweriges sista strid som skildrar ett Sverige erövrat av Ryssland. Motståndsrörelsen leds av författarens vän August Blanche, som svårt ärrad av striderna ändå lyckas fördriva ryssarna från Stockholm.[3]

Även på sederomanens område var Mellin ganska produktiv, särskilt i novellavdelningen av kalendern Vinterblommor, som han utgav för åren 183246 (utom för 1837, då kalendern inte gavs ut) och som bildade ett slags medelpunkt för den tidens poetiska författare. Novellen "Pavo Nissinen" inspirerade Johan Ludvig Runeberg när denne skrev Fänrik Ståls sägner.[4]

Lyrik, läroboksförfattare[redigera | redigera wikitext]

Han uppträdde även som lyriker i "Vinterblommor", och ett par av hans dikter har belönats av Svenska akademien 1833 och 1840. Han utgav Samlade dikter (1852), Några nya smärre dikter (1864) och Vinterblommor (1871). Som utgivare av ovannämnda kalender och genom sitt vänsälla väsen var han en av stöttepelarna för det i Stockholm uppspirande litterära livet och förtrolig umgängesvän med Karl August Nicander, August Blanche, Oscar Patric Sturzen-Becker med flera.

På det historiska området verkade Mellin även som läroboksförfattare med anseende. Hans Fäderneslandets historia för fruntimmer (1836, 5:e upplagan 1859; översatt till tyska), Lärobok i fäderneslandets historia (1845; 2:a upplagan 1859), Lärobok i svenska litteraturens historia (1860) med flera hör hit. Mellin var även redaktör och författare av texten till åtskilliga planschverk såsom "Sveriges store män" (1840–49).

Predikningar[redigera | redigera wikitext]

Han utgav också predikningar i samlingen Den christlige predikaren (3 årgångar, 1838–41).

Mellins efterlämnade papper tillhör nu Kungliga biblioteket. Efter hans manuskript utgav Henrik Keyser 1885 Prelaten. Historisk-romantisk skildring från unionstiden. Flera av Mellins arbeten är översatta till främmande språk, framför allt till tyska.

Konstnär och övrigt[redigera | redigera wikitext]

Mellin var även verksam som konstnär. I planschverket Sverige framstäldt i teckningar (1837–1840) tecknade Mellin själv förlagorna till de flesta av illustrationerna.[5]

Mellins verksamhet gjorde sig även gällande på ganska många områden utöver skönlitteraturen. Han utgav flera historiska, biografiska och etnografiska verk av värde, som "Svenskt pantheon" (1832–36, tillsammans med Jakob Ekelund med flera), där han skrev många av levnadsteckningarna, Krigen och statshvälfningarna i våra dagar (1848–49), Den skandinaviska nordens historia (2 delar, 1850–55; ofullbordad), Skildringar af den skandinaviska nordens folklif och natur (4 delar, 1855–76) med flera.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

1820-talet[redigera | redigera wikitext]

1830-talet[redigera | redigera wikitext]

 • Sivard Kruses bröllop: novell. Stockholm: Lundequist. 1830. Libris 3366931 
 • Vinterblommor. Stockholm. 1831–1845. Libris 2277570. https://runeberg.org/vinterblom/  – Samlade af G.H. Mellin.
 • Johannes Fjällman: roman. Stockholm: Lundequist. 1831-1833. Libris 3368062  – 2 volymer.
 • Anna Reibnitz eller sångarflickan från Warschau: novell. Svenska noveller ; 4. Stockholm: Lundequist. 1831. Libris 3366348 
 • Svenskt pantheon. Stockholm: Berg. 1832-1836. Libris 2801017  - 20 häften.
 • Öjungfrun: berättelse. Stockholm: N. H. Thomson. 1832. Libris 2095391 
 • Gustaf Brahe: novell. Svenska noveller ; 5. Stockholm: Lundequist. 1832. Libris 3367967 
 • Flickorna i Askersund, berättelse från Carl XII:s tidehvarf. På W. Isbergs Förlag, säljes uti dess Bokhandel. Stockholm, hos P.A. Norstedt & Söner, 1832.. 1832. Libris 2908408 
 • Pennritningar ur Stockholmsverlden. Stockholm: Lundequist. 1833. Libris 3373438. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/7827. Läst 21 september 2013  – Av Joachim Ritsius och Patrik Pfefferkorn, elever vid Akademien för de Fria Konsterna. Pseudonymer för Mellin och Oscar Patrik Sturzen-Becker.
 • Licentiaten Ymans berättelse om flickan på Nya Kungsholmsbron. novell af G.H. M-n.. Stockholm, hos Bokhandlaren W. Lundequist. 1833.. 1833. Libris 3366415  - Först publicerad i Vinterblommor för 1835 med titeln: Licentiaten Ymans berättelse om Gazellen. Novell.
 • Den tänkandes bok: syner och profetior. Stockholm: Lundequist. 1834. Libris 2908424 
 • Helena Wrede: ett romantiskt utkast. Stockholm: Thomson. 1834. Libris 3367988 
 • Museum för naturvetenskap, konst och historia. Stockholm: [Bonniers]. 1835-1837. Libris 2751012  - 50 häften utgivna av G. H. Mellin och Niclas Hans Thomson.
 • Ett äfventyr i Bohusläns skären: novell. Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen, 99-1539294-X ; 1:2. Stockholm: [Bonniers]. 1835. Libris 3372971 
 • Sjöflickan, eller slaget vid Ölands udde och Calmare sund: saga. Westervik. 1835. Libris 3371069 
 • Fäderneslandets historia för fruntimmer.. Stockholm. 1836. Libris 2908410 
 • Fröken Beatas anteckningar, eller Mötet på Hwen. Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen, 99-1539294-X ; 1:7. Stockholm: [Bonniers]. 1836. Libris 1480047 
 • Kolarflickan eller En vandring i Norrland: novell (2. uppl.). Stockholm: Lundeqvist. 1836. Libris 3368073 
 • P.A. Sondén: Nekrolog. Stockholm. 1837. Libris 2908419 
 • Politiskt-romantiska silhouetter ur Sveriges historia. Stockholm. 1838. Libris 3371061 
 • Pavo Nissinen. Stockholm. 1838. Libris 1788369 
 • Nerike: 9 litografier med text. Stockholm. 1838. Libris 10432050 
 • Naema: en blick på Palestina under romarnes välde. Stockholm: Lundeqvist. 1838. Libris 1901079 
 • Den christlige predikaren. En årgång predikningar, bearbetade efter de förnämsta evangeliska predikanter, och lämpade efter den Swenska Kyrkans bruk, i synnerhet för huslig andakt i enskilda kretsar, af G.H. Mellin .... stockholm. Hörbergska Boktryckeriet, 1838. W. Lundeqwist & Komp:s Förlag.. 1838. Libris 10321323 
 • Dalarne, Nerike, Wermland och Westmanland framställda i teckningar: 37 lithografier. Stockholm: Lars Johan Hjerta. 1838. Libris 8603830 
 • Pittoreskt universum eller taflor ur hela den kända verlden: stålgravuren ur bibliografiska institutets konstanstalt i Hildburghausen ... Bd 2. Stockholm: Bonniers. 1839. Libris 1505420  - Texten bearbetad af Karl Aug. Nicander och efter dess frånfälle af G.H. Mellin.
 • Stockholm och dess omgifningar: en framställning af hufvudstadens historia, jemte beskrifningom de märkvärdigheter, som inom densamma och i dess grannskap förtjena uppmärksamhet. Stockholm. W. Lundeqvist & Komp:s bokhandel. 1839.. 1839. Libris 1955521. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/8819. Läst 21 september 2013  - Upplagor med engelsk, fransk och tysk text utgavs 1841, en andra tillökad upplaga utgavs 1857 och en faksimilupplaga av den första utgavs 1970.
 • Prinsessan af Angola: novell. Stockholm: Lundeqvist. 1839. Libris 1788373 
 • Karl August Nicander. Stockholm. 1839. Libris 2187429 
 • Berättelse om den swenske fältherren Måns Stenbocks äfwentyr och lefwerne.. Folkskrifter, 99-2158514-2 ; 6 Berättelser ur fäderneslandets historia ; 2. Uppsala. 1839. Libris 2055594 

1840-talet[redigera | redigera wikitext]

1850-talet[redigera | redigera wikitext]

 • Den skandinaviska Nordens historia. Stockholm. 1850–1852. Libris 2048582  – 2 volymer.
 • Kort berättelse om de fälttåg, och derunder förnämligast bataljerna vid Frauenstadt och Södra Stäket, i hvilka Södermanlands Kongl. regemente ärofullt har deltagit, och hvilkas namn och åratal läsas på regementets nya fanor. Stockholm. 1850. Libris 2908415 
 • Hemmet i öknen: berättelse för ungdom. Stockholm: J.L. Brudin. 1850. Libris 2092884 
 • Berättelse om de fältslag, i hvilka Smålands Kongl. Granadör-Batajon, medan den ännu tjenade till häst ärofullt har deltagit, och hvilka bataljers namn och åratal läsas på regementets nya fanor. Stockholm. 1850. Libris 2908404 
 • Berättelse om de fältslag, i hvilka Konungens Svea Lifgarde ärofullt deltagit, och hvilkas namn och åratal läsas på regementets nya fanor. Stockholm. 1850. Libris 2908403 
 • Fornnordiska hjeltesagor, bearbetade för fäderneslandets ungdom, af G.H. Mellin. Stockholm: J.L. Brundin. 1850. Libris 2706516 
 • Svenska örlogsminnen: kriget 1788. Stockholm. 1851. Libris 2612305  - Samlade av G. H. Mellin.
 • En resa kring jorden: beskrifven för ungdom. Stockholm: L:s Gust. Rylander. 1851. Libris 10654322 
 • Berättelse om fältslaget wid Lützen den 6 november 1632, hwilket namn och årtal står tecknadt å första lif-grenadier regementets nya fanor. Stockholm. 1851. Libris 2554303 
 • Samlade dikter. Stockholm. 1852. Libris 679725 
 • Skildringar af den skandinaviska Nordens folklif och natur. Stockholm: Bonniers. 1855-1876. Libris 1807781  - 4 volymer.
 • Orientaliska kriget: minnen och skildringar af G. H. M-n. Stockholm. 1855. Libris 2215257  – Med 8 litografier i tontryck av J.H. Strömer.
 • Berättelse om slagen vid Lützen och Clissow, i hvilka Upplands kongl.regemente ärofullt deltagit och hvilkas namn äro tecknade på regementets fanor. Stockholm. 1855. Libris 2908406 
 • Berättelse om de bataljer, i hvilka Helsinge regimente ärofullt deltagit och hvilkas namn och årtal åro tecknade på regimentets nya fanor. Stockholm. 1855. Libris 2908402 

1860-talet[redigera | redigera wikitext]

1870-talet och postumt[redigera | redigera wikitext]

Priser och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Allmänna källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Forssberg, Einar (1926). Gustaf Henrik Mellin: biografisk och litteraturhistorisk studie. Västervik. Libris 1330012 
 • Karlsson, Gustaf E. (1979). ”Finlandsflyktingen som blev prost och författare”. Götiska minnen 1979(78),: sid. 10-12.  Libris 9477887