Gustaf von Hofsten (född 1942)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gustaf von Hofsten
Håkan Söderlindh, 2013.jpg
Information
Född22 maj 1942 (76 år)
Örebro Olaus Petri församling i Örebro län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1964–1999
GradKommendör av första graden

Fritz Gustaf von Hofsten, född den 22 maj 1942 i Örebro Olaus Petri församling i Örebro län,[1] är en svensk militär.

Han blev fänrik vid Marinintendenturkåren 1964. Under de fem första åren var han fartygs- och förbandsintendent på minfartyg samt tjänstgjorde vid 11. torpedbåtsdivisionen och 1. jagarflottiljen och som kadettofficer vid Kungliga Sjökrigsskolan. År 1966 befordrades han till löjtnant. Han tjänstgjorde 1969–1970 i staben vid Försvarets intendenturkår och 1970 som regementsintendent vid Göta livgarde. Han var kårintendent vid Roslagens flygkår 1970–1972. År 1972 befordrades han till kapten och gick marinlinjens stabskurs vid Militärhögskolan 1972–1974. Därefter var han 1974–1976 sektionschef i Intendenturavdelningen vid Försvarets materielverk och befordrades 1975 till major. Han var ställföreträdande chef för Materielenheten vid Livgardets dragoner och Stockholms försvarsområde 1977–1978, varpå han 1978–1981 var stabsintendent vid Kustflottan. Han var detaljchef i Operationsledningen vid Försvarsstaben 1981–1984. År 1984 befordrades han till kommendörkapten och återvände till Försvarets materielverk, där han var enhetschef vid Intendenturavdelningen 1984–1986 och ställföreträdande avdelningschef vid Inköpsavdelningen 1986–1991, 1987 befordrad till kommendör. Åren 1991–1993 var han sektionschef vid Försvarsstaben. Slutligen tjänstgjorde han som chefsutvecklare vid Försvarsmaktens högkvarter 1993–1999 samt därtill som ställföreträdande chef för Personalstaben vid Högkvarteret, 1994 befordrad till kommendör av första graden. Han gick i avtalspension 1999.

Åren 1980–1986 var han adjutant hos Hans Majestät Konungen och 2011–2013 hovmarskalk och chef för prinsessan Lilians hovstat. Han invaldes 1981 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet, i vars styrelse han satt 1986–1998. Sedan 2005 är han ledamot av styrelsen för stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

Gustaf von Hofstens äldre bror var kommendörkapten Hans von Hofsten.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

  • Hofsten, Gustaf von; Waernberg, Jan: Örlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2003).
  • Hofsten, Gustaf von; Rosenius, Frank (red.): Kustflottan. De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet (Kungliga Örlogsmannasällskapet 2009).
  • Zetterberg, Kent; von Hofsten, Gustaf: Svensk sjömakt under 500 år. Flottan från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf (Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2018).

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00, Sveriges Släktforskarförbund (2004).

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Kjellander, Rune: Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter (Probus Förlag 2007), s. 93, 241.