Gustafsbergs Fabriks Uppköpsförening

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gustafsbergs Fabriks Uppköpsförening AB är ett företag som bildades av Gustafsbergs porslinsfabriks ledning i ett led för att förbättra arbetarnas levnadsstandard. Handel fick inte ske med kontanter utan kostnaderna drogs av nästkommande lön. Anledningen till kredithandeln var att fabriksledningen var orolig för den höga alkoholkonsumtionen i samhället.

I stället för att betala ut kontant lön som makens kunde använda till alkoholkonsumtion så fick hustrun ta ut denna i form av varor i butiken. Det som blev över efter varuhandeln betalades ut i kontant lön. Följden av detta system blev att många familjer ofta hamna i skuld hos arbetsgivaren. Detta trots basvarorna inte var överprissatta. En orsak var att man inte hade lärt sig att hushålla med sin inkomst. En annan var vissa varor var helt enkelt överprissatta. Med tiden utvecklades föreningen till att bli mer och mer kooperativ företag. Dock kunde man ha mer en en rösträtt. Vilket inte är överensstämmande med de kooperativa grundsatserna. 10 september 1919 inleddes förhandlingar med Kooperativa Förbundet för att kunna anslutas till denna. Vid ett extramöte 18 oktober 1919 beslutades enhälligt att föreningen skulle upplösas för att kunna anslutas till denna. Föreningen upplöstes således 31 december 1919.

I dess ställe bildades Gustavsbergs Konsumtionsförening U.P.A. som övertog dess verksamhet samt hyreskontrakt på affärslokaler.