Gustav III:s faddertecken

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gustav III:s faddertecken
Gustav III:s faddertecken, givet till Magnus Fredrik Brahe 1778.
Gustav III:s faddertecken, givet till Magnus Fredrik Brahe 1778.
BeskrivningMinnestecken instiftat vid kronprins Gustav Adolfs dop den 10 november 1778.
NationSverige
UtdelareGustav III
Tillgänglig förGustav Adolfs 49 faddrar
TypMinnestecken
Instiftad10 november 1778
Antal utdelade49

Gustav III:s faddertecken (GIII:sFadt) är ett svenskt kungligt minnestecken som instiftades av Gustav III vid sonen Gustav Adolfs dop den 10 november 1778.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Den nye kronprisen Gustaf Adolf föddes den 1 november 1778, och dopet bestämdes till den 10 november. Dagen innan dopet hade kungen meddelat Rikets ständer att de skulle utse ett antal faddrar för prinsen. Aderton från Ridderskapet och adeln, nio från Prästeståndet, nio från Borgarståndet och nio från Bondeståndet. Dessutom blev även de fyra talmännen för respektive stånd fadder, vilket totalt ger 49 faddrar.

På dagen för dopet hämtades samtliga faddrar av Överhovstallmästare greve Adolph Fredric Lewenhaupt i en vagn förspänd med sex hästar, och kördes till Slottskyrkan där landets främste adelsman, och en av faddrarna, greve Magnus Fredrik Brahe, höll kronprisen vid dopet.

Faddertecknet[redigera | redigera wikitext]

Faddrarna inom adeln och prästerskapet erhöll faddertecknet i guld som visar kungens bröstbild, omgiven av en krans utformad som lager i grön emalj med lagerbär i röd emalj, ihopbundet med rosetter ovan och under bröstbilden. Beroende på klass skilde sig dock dessa åt, grevarna och Lantmarskalken fick brillianterade tecken där rosetterna och ett extra vidhänge nedtill var besatta med rosenstenar. Friherrarna fick tecken där bägge rosetterna var brillianterade, vilket även biskoparna fick. Ärkebiskopen fick ett eget tecken där hela kransen är brilljanterad med rosenstenar. Adelsmännen i riddarklassen, obetitlad högadel, fick tecken där endast den övre rosetten var brillianterade. Adelsmännen i svenneklassen, lågadel, fick inte briljanterade tecken, utan rosetterna runt bröstbilden var emaljerade i rött, detta tecken fick även övriga mottagare inom prästeståndet samt borgarståndets talman.

Tecknet bars i en kedja, utformad som en länk i två rader, om halsen. Kedjan var i guld för samtliga adelsmän, ärkebiskopen och biskoparna. Övriga inom prästerskapet samt borgarståndets talman fick liknande kedjor som var av förgyllt silver.

I Dagligt allehanda den 29 december 1778 beskrivs tecknet på följande sätt;

Den Kongl. bröstbilden, som är arbetad à jour, omgifves af en emaillerad krants, hwilken liknar lager, och hwilken åfwan och nedantil är brillianterad, mera rikt för Grefwarne och Landt-marschalken, mindre rikt åter för Friherrarne och Biskoparne samt allena ofvantil med brillianter besatt för herrar Ledamöterne af Riddare-classen. Den, som åt Ärche-Biskopen åtlämnades, är i kransen rundt omkring rikt besatt med Rosenstenar, och den som åt Borgerskapets Taleman Rådman Ekerman skänktes, liknar de allmänna, som åt den öfriga Adelen och Prästerskapet blifvit gifne. De andra, som till Borgare-Ståndets Ledamöter utdelades, består uti en Medaille af Guld, föreställande Konungens Bröstbild uti ked, hwarmed Bonde-Ståndets Taleman undfick en aldeles lika. Kjederna alla dubbla, äro att hänga öfwer halsen, och af Guld för samtelige af Ridderskapet och Adelens Ledamöter, för Ärche-Biskopen och Biskoparne, samt af Silfver förgyldt för de öfrige.

Faddertecknet för borgarna[redigera | redigera wikitext]

Borgarståndet fick ett enklare medalj i guld med kungens bröstbild att bäras i en förgylld silverkedja om halsen.

Faddertecknet för bondeståndet[redigera | redigera wikitext]

Bondeståndet fick en kastpenning i silver att bäras i ett band i svart och gult (Vasaättens färger), samt en vase (kärve) i förgyllt silver att bära på rocken som skulle ärvas av äldste sonen, och därmed bli ärftlig. Vasen hade även en inskription; gifvit af konung Gustaf III til riksdagsfullmäktigen NN som var fadder til Sveriges kronprints Gustaf Adolph den 10 november 1778.

Talmannen i bondeståndet Anders Mattsson fick dock samma medalj som borgarståndets faddrar, som också bars i en förgylld silverkedja om halsen.

I Dagligt allehanda den 29 december 1778 beskrivs bondeståndets tecken på följande sätt;

...och åt de utsedde Ledamöterna af det Hederwärda Bonde-Ståndet en Wase af Silwer förgyldt at fästas på bröstet.

Utdelning[redigera | redigera wikitext]

Faddertecknen delades personligen ut av Gustav III innan drottning Sofia Magdalenas kyrktagning den 27 december 1778 i Stockholm

Mottagare[redigera | redigera wikitext]

Stånd Bild Namn Titel
Adeln Magnus Fredrik Brahe, 1756- 1826. Oljemålning på duk - Skoklosters slott - 64812.tif Magnus Fredrik Brahe Greve
Adeln Charles Emil Lewenhaupt dy av Stålbom.jpg Charles Emil Lewenhaupt Greve
Adeln Pontus Fredrik De la Gardie, 1726-1791, greve, generallöjtnant, en av Rikets herrar, kammarherre - Nationalmuseum - 39369.tif Pontus Fredrik De la Gardie Greve
Adeln Hugo Herman von Saltza.jpg Hugo Herman von Saltza Friherre
Lantmarskalk
Adeln Sin foto.svg Carl Oxenstierna Friherre
Adeln Sin foto.svg Axel Eric Gyllenstierna Friherre
Adeln Kreivi Arvid Kurck.jpg Arvid Fredrik Kurck Friherre
Adeln FAU Sparre.jpg Fredrik Adolf Ulrik Sparre Riddare
Adeln Sin foto.svg Gustaf Ulfsparre Riddare
Adeln Sin foto.svg Åke Soop Riddare
Adeln Sin foto.svg Carl Fredrik Bonde Riddare
Adeln Sin foto.svg Gustaf Natt och Dag Riddare
Adeln Gustaf Ribbing.jpg Gustaf Ribbing Riddare
Adeln Sin foto.svg Pehr Elias Gyllenstorm Sven
Adeln Sin foto.svg Eric Magnus Cronacker Sven
Adeln Sin foto.svg Samuel Jacob Åkerhielm Sven
Adeln Sin foto.svg Simon Gustaf von Kothen Sven
Adeln Sin foto.svg Johan Carl Schmiedeberg Sven
Adeln Sin foto.svg Hinric Richard Riddersköld Sven
Prästeståndet Ärkebiskop Mennander.jpg Carl Fredrik Mennander Ärkebiskop och Prästeståndets talman
Prästeståndet Biskop Jakob Haartman.jpg Jakob Haartman Biskop i Åbo stift
Prästeståndet Gabriel Thimotheus Lütkemann.jpg Gabriel Thimotheus Lütkemann Biskop i Visby stift
Prästeståndet Biskop Paul Krogius.jpg Paul Krogius Domprost i Borgå stift
Prästeståndet Celsius, Olof d y ur 427 porträtter af namnkunniga svenske män och fruntimmer (1847).jpg Olof Celsius Biskop i Lunds stift
Prästeståndet Lars Benzelstierna.jpg Lars Benzelstierna Biskop i Västerås stift
Prästeståndet Sin foto.svg Johan Rogberg Domprost i Växjö stift
Prästeståndet Johan Wingård-Ahlberg.jpg Johan Wingård Hovpredikant och kyrkoherde i Jakobs församling
Prästeståndet Peter Nensen.jpg Peter Nensén Kyrkoherde i Klara församling
Prästeståndet Andreas Kinos.jpg Anders Knös Domprost i Skara
Prästeståndet Johan Michael Fant, 1735-1813 (Ulrica Fredrica Pasch) - Nationalmuseum - 14892.tif Johan Michael Fant Domprost i Västerås
Borgarståndet Carl Fredrik Ekerman.jpg Carl Fredrik Ekerman Rådman i Stockholm och Borgarståndets talman[1]
Borgarståndet Sin foto.svg Anders Wendelius Handelsman i Stockholm
Borgarståndet Sin foto.svg Olof Ramén Borgmästare i Torneå
Borgarståndet Sin foto.svg Johan Gustaf Lenning Fabrikör och handelsman i Nyköping
Borgarståndet Sin foto.svg Johan Richert Rådman i Karlshamn
Borgarståndet JohanSederholm.jpg Johan Sederholm Handelsman i Helsingfors
Borgarståndet Sin foto.svg Ernst Pape Borgmästare i Arboga
Borgarståndet Sin foto.svg Daniel Nyström Handelsman i Kalmar
Borgarståndet Sin foto.svg Theodor Nils Ahlander Handelsman i Uppsala
Borgarståndet Sven Roos.jpg Sven Roos Bryggare i Stockholm
Borgarståndet Sin foto.svg Anders Wendelius Handelsman i Stockholm
Bondeståndet Anders Mattsson.jpg Anders Mattsson Bonde i Malmöhus län och Bondeståndets talman
Bondeståndet Sin foto.svg Johan Andersson Bonde i Uppsala län
Bondeståndet Sin foto.svg Johan Grundin Bonde i Uppsala län
Bondeståndet Sin foto.svg Lars Torbjörnsson Bonde i Göteborgs och Bohus län
Bondeståndet Sin foto.svg Peter Hultman Bonde i Närkes och Värmlands län
Bondeståndet Sin foto.svg Mattke Backman Bonde i Vasa län
Bondeståndet Nils Svensson i Håslöv.jpg Nils Svensson Bonde i Kristianstads län
Bondeståndet Sin foto.svg Mickel Persson Bonde i Blekinge län
Bondeståndet Sin foto.svg Gabriel Månsson Bonde i Jönköpings län
Bondeståndet Sin foto.svg Sven Håkansson Bonde i Jönköpings län

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Källförteckning[redigera | redigera wikitext]

  • Svensk numismatisk tidskrift, årgång 2006, nummer 7, november. Sid 168-169.
  • Svenska folket genom tiderna, 7. Den gustavianska kulturen. Ewert Wrangel, 1940. Sid 21-26.
  1. ^ Information om faddrar.
  • Dagligt Allehanda, 29 december 1778, sid 1-2.