Hälsoinformatik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Hälsoinformatik (även kallad medicinsk informatik, hälso- och sjukvårdsinformatik, biomedicinsk informatik, omvårdnadsinformatik eller klinisk informatik) är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar kunskap om insamling, representation, bearbetning, presentation, kommunikation och all slags hantering av data, information och kunskap inom hälso- och sjukvården samt den medicinska vetenskapens olika discipliner.

Hälsoinformatik behövs för effektiv hantering av information inom vården. Modern vård och omsorg är beroende av en effektiv hantering av information och kunskap. För att utveckla datorbaserade system som stöder det måste flera olika yrkesgrupper samverka. Den kompetens som krävs för att resultatet ska bli lyckat utgör ämnesområdet hälsoinformatik. Hälsoinformatik är området inom vilket man studerar metoder och tekniker för insamling, hantering och utvärdering av medicinsk information. Hälsoinformatiker spelar en avgörande roll för att effektivisera informationshanteringen inom klinisk forskning, vård och omsorg, och ytterst för att åstadkomma en säkrare vård av hög kvalitet.[1]

Medicinsk informatik (Medical Informatics) är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar kunskap om insamling, representation, bearbetning, presentation, kommunikation och all slags hantering av data, information och kunskap inom hälso- och sjukvården samt den medicinska vetenskapens olika discipliner. Medicinsk Informatik har flera synonymer även på svenska som "Hälso- och sjukvårdsinformatik" eller "Hälsoinformatik".[2]

Medicinsk informatik som term myntades av europeiska forskare på 1960-talet och har fått det största genomslaget också för internationell forskning inom området. Det finns flera varianter på termen som vi anser antingen vara synonyma som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik eller delmängder av den breda paraplytermen medicinsk informatik som till exempel omvårdnadsinformatik, bioinformatik, telemedicin eller klinisk informatik.[3]


Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ KIs masterutbildning i hälsoinformatik, http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=31697&a=145608&l=en
  2. ^ Förstudierapport från NADIMI, Sabine Koch & Björn-Erik Erlandson, http://www.nadimi.se/Forstudierapport.pdf, 2006
  3. ^ SFMIs hemsida, http://www.sfmi.se/om-sfmi/vad-aer-medicinsk-informatik