Högskolan på Åland

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Högskolan på Åland
Engelska: Åland University of Applied Sciences
Grundat2003
RektorJohanna Mattila
SäteMariehamn, Finland
Webbplatswww.ha.ax

Högskolan på Åland är Ålands enda högskola. Skolan ligger i MariehamnÅland. Idag har man cirka 550 heltidsstuderande på högskolenivå och de studerande kommer främst från Åland, Svenskfinland och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 60 personer. Landskapet Åland är huvudman för högskolan.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Högskolan på Åland är en sammanslagning av olika skolor, som i sin tur har en lång historik inom högre utbildning på Åland.

Utbildningen till sjökapten kan härledas tillbaka till 1800-talets mitt, när navigationsutbildningen på Åland inleddes. Högre navigationsskolan i Mariehamn (som bytte namn till Ålands sjöfartsläroverk 1943), hade sedan 1930-talet även en inriktning för maskinteknik. Maskinutbildningen blev en egen skola med namnet Ålands tekniska skola 1968, för att sedan byta namn till Ålands tekniska läroverk 1988. Vid Ålands tekniska skola inleddes en automationsinriktning (elektroteknik) 1984.

Ålands yrkeshögskola inleddes som en försöksverksamhet 1997. Yrkeshögskolan var ett samarbete mellan skolorna Ålands tekniska läroverk, Ålands sjöfartsläroverk, Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola och Ålands vårdinstitut. I samband med försöksverksamheten startade de olika skolorna egna yrkeshögskoleutbildningar.

Högskolan på Åland inledde sin verksamhet den 1 januari 2003, då Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanfördes i en gemensam organisation. Samtidigt upphörde Ålands tekniska läroverk och Ålands sjöfartsläroverk att vara egna institutioner. Och verksamheten vid tidigare Ålands högskola bytte namn till Öppna högskolan.

Den 1 augusti 2015 överfördes personalen vid Sjöfartsgymnasiet till Högskolan på Åland under det gemensamma marknadsföringsnamnet Ålands sjöfartsakademi. Antagning och examination av studerande vid sjöfartsgymnasiet görs fortsättningsvis av Ålands gymnasium. Den 1 augusti 2019 återgick Sjöfartsgymnasiets till Ålands gymnasium i sin helhet. Ålands sjöfartsakademi upphörde samtidigt att vara underställd Högskolan på Åland.[1]

Utbildningsprogram[redigera | redigera wikitext]

Högskolan på Åland har följande utbildningsprogram: elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik, maskinteknik, sjökapten och sjukskötare.[2]

Om högskolan[redigera | redigera wikitext]

Högskolan på Åland är en finländsk yrkeshögskola, med den skillnaden att skolan följer den åländska högskolelagen istället för den finska yrkeshögskolelagen. Utbildningar och övrig verksamhet fungerar i stort sett på samma sätt som vid övriga yrkeshögskolor i Finland. Studerande vid Högskolan på Åland får en yrkeshögskoleexamen, även kallad kandidatexamen eller bachelor.[3]

Byggnader[redigera | redigera wikitext]

Högskolan på Åland Södra, Navigationsskolegränd 2
Högskolan på Åland entre Neptunigatan 17

Högskolan har tre byggnader, Högskolan Norra (Neptunigatan 17), Högskolan Västra (Neptunigatan 6) och Högskolan Södra (Navigationsskolegränd 2), i Mariehamn.

Öppna högskolan[redigera | redigera wikitext]

Öppna högskolan på Åland inledde sin verksamhet 1969 under namnet Ålands sommaruniversitet. År 1970 utvidgade man verskamheten så att kurser även erbjuds under vinterhalvåret. Från hösten 1981 blev man Ålands högskola. Sedan 2003 är Öppna högskolan, vid sidan av fakulteten för examensinriktad utbildning och forskning, en del av Högskolan på Åland.[4] Vid Öppna högskolan erbjuds i samarbete med andra högskolor universitets- och högskolekurser, yrkeshögskolekurser, fortbildning, uppdrag samt seminarier. Antalet deltagare i kursverksamheten uppgick år 2020 till 2198. Dessutom tillhandahåller Öppna högskolan tentamensservice och man arrangerar det svenska högskoleprovet på Åland. [5]

Bibliotek[redigera | redigera wikitext]

Högskolebiblioteket i Mariehamn

Biblioteket vid Högskolan på Åland ligger i samma lokaler som Mariehamns stadsbibliotek. Högskolebibliotekets material är integrerat i stadsbibliotekets samlingar, med undantag av högskolans kursböcker som står i en egen avdelning – kursboksbiblioteket. Högskolebiblioteket erbjuder handledning i informationssökning åt både programstuderande och studerande vid Öppna högskolan. Även lärare, forskare och övrig personal vid Högskolan på Åland har tillgång till högskolebibliotekets tjänster.[6]

Forskning, utveckling och innovation (FUI)[redigera | redigera wikitext]

Högskolan på Åland bedriver tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som gynnar undervisningen, främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen. Lärarna bedriver FUI-arbete inom sitt kompetens- och utbildningsområde.[7]

Internationalisering[redigera | redigera wikitext]

Högskolan på Åland har en omfattande internationell verksamhet. I samarbete med partnerhögskolor erbjuder man utbyten vid andra högre utbildningar för studerande och anställda. Högskolans samarbeten och nätverk handlar för de studerande främst om studier i Norden och Europa samt om praktik i hela världen. För lärare och övrig personal finns möjlighet till personalutbyten. Inbjudna gästföreläsare från både företag och partnerhögskolor bidrar också till skolans internationella miljö. Högskolan på Åland deltar dessutom i flera internationella projekt samt i utbildningsprogrammen Erasmus+ och Nordplus för högre utbildning.[8]

Studerandekår[redigera | redigera wikitext]

Högskolan på Ålands studerandekår, SkÅHla, representerar studerandes åsikter inom högskolans bestämmande organ. SkÅHla har även hand om evenemang och aktiviteter på fritiden.[9]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Om oss”. Högskolan på Åland. 7 oktober 2021. https://www.ha.ax/om-hogskolan/. Läst 7 oktober 2021. 
  2. ^ ”Högskolan på Åland”. Högskolan på Åland. 7 oktober 2021. https://www.ha.ax/. Läst 7 januari 2021. 
  3. ^ ”Bo och studera”. Högskolan på Åland. 7 oktober 2021. https://www.ha.ax/bo-studera/. Läst 7 oktober 2021. 
  4. ^ Helena Forsgård (2019). Öppen högskoleundervisning 50 år. Mariehamn: Öppna högskolan. sid. 4-8. ISBN 952-9735-34-0 
  5. ^ [www.ha.ax ”Högskolan på Åland”]. www.ha.ax. Läst 29.9 2021. 
  6. ^ [v ”Om biblioteket”]. v. Läst 24092021. 
  7. ^ ”Forskning & samverkan”. Högskolan på Åland. 7 oktober 2021. https://www.ha.ax/forskning-samverkan/forskning/. Läst 7 oktober 2021. 
  8. ^ ”Internationalisering”. Högskolan på Åland. 7 oktober 2021. https://www.ha.ax/forskning-samverkan/internationalisering/. Läst 7 oktober 2021. 
  9. ^ ”Mina studier”. https://studerande.ha.ax/mina-studier/skahla/. 7 oktober 2021. https://studerande.ha.ax/mina-studier/skahla/. Läst 7 oktober 2021. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]