Högskoleexamen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Akademiska titlar
och anställningsformer

Grundnivå:

Avancerad nivå:

Forskarnivå:

Högre titlar:

Anställningsformer:

Hederstitlar:

Uppslagsordet ”Högskoleexamen” leder hit. För allmän högskoleutbildningsrelaterad examen, se akademisk examen.

Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits)[1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977. Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst 2 års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola.

Internationellt motsvaras den ungefär av brittisk Foundation degree, amerikansk Associate's degree, fransk Diplôme d'études universitaires générales.

Examensfordringar för Högskoleexamen[redigera | redigera wikitext]

En högskoleexamen kan avläggas efter fullgjorda högskolestudier motsvarande minst två års heltidsstudier eller minst 120 högskolepoäng, det vill säga 80 gamla akademiska poäng i det gamla systemet. Inriktningen bestäms av det lärosäte som ger utbildningen.

En högskoleexamen ska enligt de nya bestämmelserna[förtydliga] innehålla ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng, vilket så gott som alltid tolkas som krav på en akademisk uppsats eller ett examensarbete. Normalt ska detta inom ramen för huvudämnets B-kurs.

Den som avlagt en högskoleexamen kan, efter fortsatta studier på kandidatnivån, ansöka om en filosofie kandidatexamen.

Mål[redigera | redigera wikitext]

Kunskap och förståelse[redigera | redigera wikitext]

För högskoleexamen skall studenten

  • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga[redigera | redigera wikitext]

För högskoleexamen skall studenten

  • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
  • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt[redigera | redigera wikitext]

För högskoleexamen skall studenten

  • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.
Självständigt arbete (examensarbete)[redigera | redigera wikitext]

För högskoleexamen skall studenten

  • inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

För högskoleexamen med en viss inriktning skall

  • de preciserade krav också gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Högskoleverket: Svensk-engelsk ordbok[död länk]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]