Högskoleprovet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Provlokal under rast.

Högskoleprovet är ett svenskt nationellt lämplighetstest som skall pröva kunskaper och färdigheter som behövs vid högre studier. Resultatet från högskoleprovet utgör en särskild sökandekategori till utbildningar vid Sveriges högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner. Provet kan därmed sägas ge presumtiva studenter en andra chans vid antagningen, vid sidan om slutbetyget från studier på gymnasienivå.

Provet hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Då proven alltid görs på lördagar skiftar datumen lite för varje år, men vårprovet är så gott som alltid i slutet av mars eller i början av april, medan höstprovet hålls i september eller oktober.

Ett provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället.[1]

Provet är avgiftsbelagt. Under militär grundutbildning har man rätt att göra provet till en lägre kostnad.

Ansvarig myndighet är Universitets- och högskolerådet (UHR).

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Antagningstest för högskolan introducerades i Sverige redan början av 1900-talet, men avskaffades på 1930-talet, då de ersattes av genomsnittsbetyg från läroverket, senare grundskolan. Dåtidens måttliga konkurrens om studieplatser gjorde det mindre viktigt att rangordna sökanden än att fastställa behörigheten.[2]

I mitten av 1960-talet fördes diskussioner om att bredda rekryteringen till eftergymnasial utbildning. I Kompetensutredningen föreslogs att återinföra antagningstest, som ett komplement till genomsnittsbetygen. Dels för att ge behöriga utan konkurrenskraftiga betyg "en andra chans" att antas till högskola, och dels för att rangordna sökanden som fyllt 25 år och hade minst fyra års arbetslivserfarenhet – den så kallade 25:4-regeln.[2]

Det nuvarande högskoleprovet infördes 1977 i samband med högskolereformen. Provet utvecklades ursprungligen vid Umeå universitet, vid enheten för beteendevetenskapliga mätningar, som fortfarande håller i utveckling, provkonstruktion, utvärdering och analys av alla delprov utom det engelska läsprovet ELF, som konstrueras vid Göteborgs universitet.[3]

Det allra första provtillfället inföll lördag 23 april 1977. Provet var inledningsvis kostnadsfritt och öppet för alla, men enbart 25/4:or kunde använda poängen för urval till studier. 1982 infördes en avgift för att få göra provet. Sedan 1991 är provet öppet för alla, och alla kan använda provresultatet vid ansökan.

Förnyat prov från 2011[redigera | redigera wikitext]

Ett moderniserat högskoleprov introducerades hösten 2011. Förutom de tidigare 122 uppgifterna utökades provet med ytterligare 38 uppgifter till totalt 160. Den kvantitativa delen och den verbala delen består av 80 uppgifter vardera.[4]

Tre nya delprov introducerades; meningskomplettering (MEK) som består av 20 uppgifter, matematisk problemlösning (XYZ) med 24 uppgifter, samt 20 uppgifter i kvantitativa jämförelser (KVA). Man halverade ord och begrepp (ORD) från 40 till 20 uppgifter och ökade diagram, tabeller och kartor (DTK) från 20 till 24 uppgifter. Kvantitativa resonemang (NOG) minskade från 22 till 12 uppgifter. Delprovet läsförståelse av svensk text (LÄS) var oförändrat med 20 uppgifter, men de texter som används för testet blev kortare. [4]

Provdagen är uppdelad i fem block om 55 minuter, varav två verbala block och två kvantitativa. De verbala innehåller uppgifter från ORD, MEK, LÄS och ELF. De kvantitativa innehåller uppgifter från NOG, KVA, XYZ och DTK. Det femte är ett så kallat utprövningsblock.

Sedan vårterminen 2017 finns det inte längre några giltiga provresultat från högskoleprovet såsom det var utformat innan 2011.

Varierande antal provtagare[redigera | redigera wikitext]

I början av 1990-talet var det ungefär 130 000 personer per år som genomförde provet. Det skedde sedan en minskning i popularitet och under 2002 och 2003 var antalet personer som genomförde provet omkring 60 000 per år. En ökning har sedan skett, och 2012 var antalet provtagare 114 882 personer.[5]

Provets åtta delar[redigera | redigera wikitext]

Högskoleprovet består från hösten 2011 av åtta delprov i en kvantitativ del och en verbal del, samt en testdel.

Kvantitativ del (40 + 40 uppgifter):

 1. XYZ, som består av 24 uppgifter, vilka prövar förmågan att lösa matematiska problem inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
 2. KVA, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att göra kvantitativa jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
 3. DTK, som består av 24 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå och tolka diagram, tabeller och kartor.
 4. NOG, som består av 12 uppgifter, vilka prövar förmågan att tänka logiskt med hjälp av matematiska problem.

Verbal del (40 + 40 uppgifter):

 1. ELF, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå texter på engelska.
 2. LÄS, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå texter på svenska.
 3. ORD, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå ord och begrepp i det svenska språket.
 4. MEK, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att sätta in ord och uttryck i sitt sammanhang.
 • Testdelen – varje år finns en extra provdel som genomförs för att kunna ta fram nya frågor för kommande prov. Denna del består av uppgifter från de tidigare nämnda delarna. Vilken dubblettdel som var ett test får man veta efter provdagens slut.

Tidigare har facit till högskoleprovet publicerats en timme efter provets slut på studera.nu, SVT:s text-tv samt i tidningar som Dagens Nyheter. Sedan hösten 2016 publiceras facit istället några dagar senare.

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Poängen på de olika delarna summeras, så varje deltagare får en poäng mellan 0 och 160. Dessa poäng normeras sedan till ett värde från 0,0 till 2,0, vilket är det resultat man får att söka utbildningar med. Män får i genomsnitt något bättre resultat än kvinnor på högskoleprovet, motsvarande omkring 0,1 poäng på den normerade skalan. Detta skiljer sig från skolbetygen, där kvinnor i genomsnitt får ca 10% bättre resultat. [6]

Även om den ursprungliga tanken med högskoleprovet var att öppna högskolan för bredare grupper har detta endast delvis blivit resultatet. I allmänhet klarar sig svenska män med välutbildade föräldrar bättre och snedfördelningen anses större än för slutbetygen från gymnasieskolan. [6]

Medelvärde per högskoleenhet[redigera | redigera wikitext]

Statistiken nedan visar medelresultat för de som skrev provet vid respektive högskoleenhet (i huvudsak motsvarande län) den 29 oktober 2011. Medelvärdet för samtliga provdeltagare var 0,94. [7]

Högskoleenhet Medelvärde
Uppsala 1,05
Utlandsprov 1,05
Umeå 1,02
Stockholm 1,00
Göteborg 0,97
Gotland 0,96
Lund 0,96
Luleå 0,94
Mittuniversitetet 0,93
Linköping 0,93
Borås 0,92
Dalarna 0,91
Karlstad 0,90
Skövde 0,88
Blekinge 0,88
Väst 0,87
Kristianstad 0,87
Örebro 0,87
Växjö 0,87
Halmstad 0,86
Jönköping 0,85
Mälardalen 0,85
Gävle 0,84

Kuriosa[redigera | redigera wikitext]

Sedan starten 1991 har endast 10 personer klarat samtliga uppgifter i provet (efter sammanlagt drygt 50 provtillfällen till och med hösten 2016). Den yngsta som uppnått en normerad poäng 2.0 var en flicka, 15 år och 5 månader ung vid provtillfället. Flest antal 2.0-prov – femton stycken – hade 2016 en man född 1956.[8]

Anmälan och förberedelser[redigera | redigera wikitext]

Anmälan till provet sker på webbplatsen www.hogskoleprov.nu, som administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Anmälan kostar 450 kr.[9]

Då en relativt hög andel av högskole- och universitetsstudenter får sin plats tack vare högskoleprovet har det blivit vanligt att förbereda sig inför provet. Samtliga tidigare prov är offentliga. De senaste årens prov finns tillgängliga digitalt på Universitets- och högskolerådets webbplats, Studera.nu. Detta har gjort självstudier med hjälp av gamla prov populärt. Utöver detta finns det en rad företag som erbjuder kurser och kompendier som underlättar förberedelser, samt ett antal böcker som kan köpas hos bokhandlare eller lånas på bibliotek. Det finns även ett flertal mobilapplikationer som är skräddarsydda för att öva inför högskoleprovet.[10]

Kontroverser kring högskoleprovet[redigera | redigera wikitext]

Under provdagen den 31 mars 2012 läckte fyra av orden till det fjärde provpasset ut på internetforumet Flashback 18 minuter innan denna provdel skulle startas. Orden var: kortege, placebo, cellofan och bohemisk.[11] Detta medförde att Högskoleverket senare slopade dessa fyra ord från provet.[12]

Misstänkt organiserat fusk på högskoleprovet blev uppmärksammat hösten 2015[13], avslöjandet fortsatte in på provet 2016 då SVT Dold avslöjade hur fusket genomfördes i praktiken. Universitets- och högskolerådet svarade med ett förslag där åtgärder för att kunna stävja fusket presenterades.[14]

Forskning om högskoleprovet[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Lite fakta om högskoleprovet”. www.studera.nu. 22 augusti 2017. http://www.studera.nu/hogskoleprov/Anmalan-till-hogskoleprovet/fakta-om-hogskoleprovet/. Läst 20 september 2017. 
 2. ^ [a b] Wedman, Jonathan (2017) (på eng). Theory and validity evidence for a large-scale test for selection to higher education.. Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 1652-9650 ; 10. Umeå: Umeå universitet. Libris 21496199. ISBN 978-91-7601-732-6 
 3. ^ Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap: Högskoleprovet Läst 11 mars 2016
 4. ^ [a b] ”160 uppgifter på högskoleprovet”. Universitets- och högskolerådet. 29 juli 2016. https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Hogskoleprovet/Nytt-hogskoleprov/. Läst 26 juni 2017. 
 5. ^ ”Normeringstabeller våren 2013.”. Universitets- och högskolerådet. 30 januari 2014. Arkiverad från originalet den 2 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140202154718/http://www.studera.nu/hogskoleprovet/fpn/normeringstabellervaren2013.5.4149f55713bbd917563800012406.html. Läst 30 januari 2014. 
 6. ^ [a b] Christina Stage: "BVM nr 11, Socialgruppsskillnader i resultat på högskoleprovet", sidan 6. Umeå universitet, 2005 ISSN 1652-7313
 7. ^ ”Titta – de är bäst på högskoleprovet”. Aftonbladet.se. 3 april 2012. http://www.aftonbladet.se/temahogskola/article14627774.ab. Läst 3 april 2012. 
 8. ^ ”Kuriosa om Högskoleprovet”. Umeå universitet, Instutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. http://www.edusci.umu.se/hprov/kuriosa/. Läst 23 mars 2017. 
 9. ^ ”Anmälan till högskoleprovet”. Universitets och högskolerådet. 31 januari 2014. Arkiverad från originalet den 2 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140202160723/http://www.studera.nu/hogskoleprovet/hogskoleprovet/anmalantillhogskoleprovet.5.20230b971300bf7da418000103.html. Läst 31 januari 2014. 
 10. ^ ”Appar för att öva inför högskoleprovet”. 'Google Play'. 8 oktober 2013. https://play.google.com/store/search?q=h%C3%B6gskoleprov&hl=sv. Läst 8 oktober 2013. 
 11. ^ ”Högskoleprovet läckte ut på internet”. SVT.se. 1 april 2012. Arkiverad från originalet den 2 april 2012. https://web.archive.org/web/20120402185848/http://svt.se/2.22620/1.2760503/hogskoleprovet_lackte_ut_pa_internet. Läst 3 april 2012. 
 12. ^ ”Är det rättvist att plocka bort orden?”. HSV.se. 3 april 2012. Arkiverad från originalet den 2 augusti 2012. https://archive.is/20120802220431/http://www.hsv.se/publikationerarkiv/artiklar/2012/ardetrattvistattplockabortorden.5.4d068135136738aead98000153.html. Läst 3 april 2012. 
 13. ^ ”Misstänkt organiserat fusk på högskoleprovet” (på sv-SE). Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/2015-10-24/misstankt-organiserat-fusk-pa-hogskoleprovet. Läst 13 juni 2016. 
 14. ^ ”Stoppa fusk på högskoleprovet! – UHR lämnar fyra förslag till regeringen - Universitets- och högskolerådet (UHR)”. www.uhr.se. https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/stoppa-fusk-pa-hogskoleprovet--uhr-lamnar-fyra-forslag-till-regeringen/. Läst 13 juni 2016. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]