Hoppa till innehållet

Höjdkurva

Från Wikipedia

Höjdkurvor är nivåkurvor (linjer) på en karta. De används för att visa förändring i höjd över kartområdet. Mellan varje höjdkurva är en viss höjdskillnad som avgörs av kartans ekvidistans. Om det är otydligt åt vilket håll höjdförändringen är brukar man rita ut små lutningsstreck vinkelrätt mot höjdkurvan åt det håll som är neråt (i backen).

Höjdkurvor på orienteringskartor[redigera | redigera wikitext]

Höjdkurvor på en orienteringskarta. Till vänster en kulle med totalt 40 meters stigning. Till höger en grop vilket anges av lutningsstrecken som pekar inåt. Var femte höjdkurva på kartan är tjockare, s.k stödkurva och på två ställen är hjälpkurvor (streckade) utritade för att visa höjdförändringen mer detaljerat.

För orienteringskartor är det normalt med en ekvidistans mellan 2,5-5 meter. Normalt används 5 meter, och 2,5 m i flack terräng. I stockholmsregionen används ofta ekvidistansen 4 meter. Höjdkurvorna är bruna och var femte höjdkurva är tjockare än de andra för att man lätt ska kunna räkna stigning över många höjdkurvor. Dessa kurvor kallas stödkurvor. För att visa mer detaljerat hur höjdnivån ändras mellan två höjdkurvor används hjälpkurvor. Dessa är streckade linjer och mellan en vanlig höjdkurva och en hjälpkurva är hälften så stor höjdförändring som ekvidistansen. Hjälpkurvor används sparsamt.

Se även[redigera | redigera wikitext]