HM (patient)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

HM ("H.M.", "Henry M.") är det anonymiserade namnet på en epilepsipatient från Connecticut (19262008). HM hade lateral temporallobsepilepsi, en åkomma som innebär åtskilliga påfrestande epilepsianfall dagligen.

1953 opererade neurokirurger bort relevanta foci i hippocampus på HM i ett försök att bota epilepsin. Epilepsin försvann och operationen ansågs först vara lyckad. När de anhöriga kom på besök med blommor för att gratulera den tillfrisknade HM lär han ha blivit mycket glad varpå han upprymt hälsat på de sina. När de lämnade sjukhussalen för att skaffa en vas till de medhavda blommorna för att sedan återkomma till salen, möttes de återigen av samma upprymda hälsningsfraser, som om han inte sett dem tidigare. HM hade förutom att ha blivit kvitt sin epilepsi fått en anterograd amnesi som gjorde att han i stort inte kom ihåg händelser som utspelat sig mer än 10 minuter bakåt i tiden. Detta har setts på som att han fortfarande hade ett intakt "arbetsminne", medan hans förmåga att lagra in nya minnen hade försvunnit helt. Han hade också fått en till viss del retrograd amnesi, bakåt i tiden, som följd av operationens inverkan på hjärnan. Däremot hade han mycket klara, och även lång tid efter ingreppet oförändrade, minnen från sitt liv längre tillbaks i tiden.

Fallet HM gav vetenskapsvärlden stora insikter i hippocampus betydelse för inlagring av explicita minnen i hjärnbarken/neocortex.