Hallaröd

För andra betydelser, se Hallaröd (olika betydelser).
Hallaröd
Kyrkby
Hallaröds kyrka
Hallaröds kyrka
Land Sverige Sverige
Landskap Skåne
Län Skåne län
Kommun Höörs kommun
Koordinater 55°58′38″N 13°26′52″Ö / 55.97722°N 13.44778°Ö / 55.97722; 13.44778
Tidszon CET (UTC+1)
 - sommartid CEST (UTC+2)
Hallaröds läge i Skåne län
Hallaröds läge i Skåne län
Hallaröds läge i Skåne län
Wikimedia Commons: Hallaröd

Hallaröd är kyrkbyn i Hallaröds socken i Höörs kommun i Skåne, belägen nordväst om Höör.

Hallaröds kyrka och S:t Olofs källa[1] ligger här.

Samhället[redigera | redigera wikitext]

Hallaröd ligger på en svagt markerad höjd. Bebyggelsen är koncentrerad till landsvägen norr om kyrkan och härrör från tiden efter skiftet 1841. De äldre husen kännetecknas av ett till trakten traditionellt byggnadsskick med brädfodrade fasader.[2]

Naturmiljö[redigera | redigera wikitext]

Direkt väster om Hallaröds kyrka ligger naturreservatet Hallaröd. I naturreservatet Hallaröd och i Hallaröds kyrktorn har 12 arter av fladdermöss registrerats[3], varav 5 är rödlistade[4]. I och i anslutning till området finns minst 16 arter av fladdermöss, bland annat den sällsynta och globalt hotade fladdermusarten barbastell[5]. I naturreservatet finns även arkeologiska lämningar i form av hålvägar, odlingsrösen och en över 700 år gammal slaggvarp, en slagghög från järnframställning.[2]

Kulturmiljö[redigera | redigera wikitext]

I Hallaröd finns lämningar som vittnar om mänsklig aktivitet under lång tid. Centralt i byn har spåren av en stenåldersboplats påträffats.[6] Runt byn finns även hålvägar och fossil åkermark.[7] En stor fångstgrop på 7 meter i diameter kallad snapphanehålan finns väster om byn i naturreservatet.[8]

Byn är identifierad som särskilt värdefull kulturmiljö i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne[9].

Området illustrerar ett ålderdomligt kulturlandskap, karaktäristiskt för de inre, höglänta delarna av Skåne. Den äldre kristna tidens heliga källor i anslutning till kyrkan finns endast bevarade på ett fåtal platser.
– länsstyrelsen[2]

S:t Olofs källa[redigera | redigera wikitext]

I anslutning till kyrkan, längs med kyrkstigen som numera ingår i pilgrimsleden mellan Höör och Hallaröd[10] och Skåneleden: Ås till Ås, ligger S:t Olofs källa. Källan var under medeltiden ett centrum för Sankt Olofskulten och en därtill hörande marknad. Vid 1700-talets mitt överflyttades marknaden till Hörby.[11] Under medeltiden var Hallaröd och helgedomen till S:t Olof en av Skånes mest besökta vallfartsorter med pilgrimer från hela Skandinavien. Enligt ett vittnesmål från 1573 kom det så mycket människor att prästen fick hålla mässan ute på kyrkbacken.[12]

Lokalisering höghastighetsbana Hässleholm-Lund[redigera | redigera wikitext]

Trafikverket föreslog den 20 januari 2021 att den nya höghastighetsjärnvägen mellan Hässleholm-Lund skulle dras mycket nära eller igenom delar av Hallaröds by. Delvis överlappar sträckningen området som identifieras som särskilt värdefull kulturmiljö, se ovan.[13]

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ S:t Olofs källa
 2. ^ [a b c] ”Hallaröd”. www.lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/hallarod.html. Läst 25 januari 2021. 
 3. ^ Biogeografisk uppföljning av fladdermöss 2018 Område: Hallaröd – Allarps bjär, Skåne län Naturvårdskonsult Gerell. 2018-10-25, http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1340137/FULLTEXT01.pdf
 4. ^ Rödlistade arter i Sverige 2020. SLU Artdatabanken. SLU Uppsala. https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/31.-rodlista-2020/rodlista-2020 Arkiverad 8 februari 2021 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ Beslut om bildande av naturreservatet Hallaröd i Höörs kommun, Skåne län. Länsstyrelsen Skåne, 2015-04-09
 6. ^ ”Fornsök”. Riksantikvarieämbetet. 25 januari 2021. https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ed1018d4-3b77-4da0-88ec-3770d6d17ebc. Läst 25 januari 2021. 
 7. ^ ”Fornsök”. Riksantikvarieämbetet. 25 januari 2021. https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/05d9133f-53b0-4334-9108-a5e9f6f32b60. Läst 25 januari 2021. 
 8. ^ ”Fornsök”. Riksantikvarieämbetet. 25 januari 2021. https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2d6f2c62-0a55-4c04-ba10-95b57176c59c. Läst 25 januari 2021. 
 9. ^ ”Länsstyrelsernas WebbGIS”. ext-geoportal.lansstyrelsen.se. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=4d604e7e08a1471bbf90c6c5781c1a3a&bookmarkid=14405. Läst 25 januari 2021. 
 10. ^ ”Pilgrimsleden: Höör - Hallaröd”. Vandra i MittSkåne. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2020. https://web.archive.org/web/20201021123044/http://www.vandraimittskane.se/0/14/pilgrimsleden-hoor-hallarod/. Läst 27 januari 2021. 
 11. ^ ”Hallaröd”. www.lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/hallarod.html. Läst 26 januari 2021. 
 12. ^ Martin Weibull (1873). ”S:t Olof i Hallaröd och N. Rörum och Hallaröds första protestantiska prester”. Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning (Föreningen för Skånes fornminnen och historia): sid. 75. 
 13. ^ Trafikverket. ”Dokument för projekt Hässleholm–Lund”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/dokument/. Läst 28 januari 2021.