Hallaren

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Hallaren
Insjö
Land Sverige Sverige
Län Uppsala län
Kommun Heby kommun
Sala kommun
Landskap Uppland
Socken Enåkers socken
Koordinater  
  WGS 84 60°04′25″N 16°42′32″E / 60.07364°N 16.70876°Ö / 60.07364; 16.70876 (Hallaren)
  SWEREF 99 TM 6660842, 595092
Sweden Uppsala relief location map.png
Red pog.svg
Hallaren
Mått
Areal 5,19 km² [1]
Höjd 56,2 m ö.h. [2]
Strandlinje 32 km [2]
Flöden
Tillflöden Kilsån från väster
Huvudavrinnings­område Dalälvens huvudavrinningsområde (53000)
Utflöde Storån
VattendragsID­ (VDRID) 667018-155523
Status[1]
Ekologisk status Solid yellow (FFF685).svg Måttlig
Kemisk status (exkl. kvicksilver) Solid blue (52B4D0).svg God
   Miljöproblem[2]
Försurning Solid green (80B682).svg Nej
Övergödning Solid red (F2716D).svg Ja
Miljögifter (exkl. kvicksilver) Solid green (80B682).svg Nej
Flödesförändringar Solid green (80B682).svg Nej
Kontinuitets­förändringar Solid green (80B682).svg Nej
Morfologiska förändringar Solid green (80B682).svg Nej
Källa VISS (SE666202-155038)
Övrigt
SjöID 666202-155038
ID vattenförekomst SE666202-155038
Vattenytans ID (VYID) 666199-155031
Vattendistrikt Vattenmyndigheten Bottenhavet (SE2)
Limnisk ekoregion Sydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID) 666200-155030
Namn Utloppet av Hallaren
Areal 44,57 km²
Vattenytor 5,08 km²
Sjöprocent 11,4 %
Ackumulerad areal uppströms 272,17 km²
Biflödesordning 2
Utflöde Storån
VattendragsID (VDRID) 667018-155523
Avstånd till havet 100 km
Medelhöjd 69 m ö.h.
Område nedströms 666236-155060
Källor [3][4][5]

Hallaren är en sjö i Heby kommun och Sala kommun och ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Landskapsgränsen korsar sjön så att dess norra del ligger i Västmanland (Möklinta socken) medan den södra delen ligger i Uppland (Enåkers socken). Sjön har en area på 5,19 kvadratkilometer och ligger 56,2 meter över havet. Sjön avvattnas av Kölforsån mot nordost (via Villingen) till Östaviken (Dalälven)

Sjön ligger cirka 15 kilometer nordost om Sala och cirka 15 kilometer nordväst om Heby. Cirka nio kilometer norr om sjöns nordspets ligger Dalälven.

Sjön avvattnas av Kölforsån till Östaviken i Dalälven. Största tillflöde är Kilsån, som kommer västerifrån och har sina källor vid byarna Nordankil och Östankil strax öster om Möklinta.

Inga större orter ligger kring sjön. Hallarsjöbro fritidshusområde ligger vid sundet mellan sjöns norra och södra del.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Hallaren beskrivs av Olof Grau i dennes Beskrifning öfver Wästmanland som utgavs 1754 och som nytrycktes 1904 av Wästmanlands Allehanda. Sålunda skrivs om Hallaren i nämnda verk på sid 27 f (Om Wästmanland i Allmänhet):

Den vackra Hallaren är äfven belägen norr ut i länet men längre åt öster mellan Möklinta, Sala och Enåkers socknar, hvilkas gränser sammanlöpa med hvarandra ute i sjön på en liten holme, benämnd Käringholmen. Sjön utgör en uppdämning af en hel mängd smärre sjöar, kärr och träsk, hvadan man ock i honom kan räkna så många holmar och små öar, som dagar i året. Uppdämningarna skedde i konungarna Karl IX:s och Gustav II Adolfs tid i afsikt att Sala silfververk, som ligger en och en half mil härifrån söder ut, skulle därifrån hafva tillräcklig vattentillgång för grufdriften. Vattnet löper ur sjön vid södra ändan igenom ett grafhus och ut i en annan liten uppdämd sjö, vid namn Klasbo myr och så vidare i Sala damm, hvilken sträcker sig intill silfververket. Vid norra ändan kvarhålles sjöns vatten medels en fast hålldamm, hvilken årligen underhålles af ortens inbyggare. Där har vattnet i forna tider haft sitt utlopp i Dalälven, som buktar sig in i landet en half mil norr ut härifrån. Denna sjös längd från Hallarsbo vid norra ändan och ner till grafhuset kan räknas till en och en fjärdedels mil och bredden tvärt öfver från Enåkers kyrka framåt Fröstbo, Sundby, Österbo och Östankils hemman är möjligen något öfver en mil. För öfrigt kröker denna sjö sig i många vikar och uddar, och omgifningarne äro särdeles behagliga. Konung Karl XI vistades gärna här uppe i synnerhet vid tiden för tjäder- och orrlekarne. Hans maj:t lär äfven hafva med egen hand inskurit sitt namn i en stor fura på Käringholmen, men lär detta träd för några år sedan (1754) blifvit borttaget och användt till storverks-stock vid Sala silfververk, men ett annat träd säges ännu stå kvar på nämnda holme, hvaruti finnas utskurna bokstäfverna C.XI.R.S. med tre kronor öfver. Denna sjö är ganska fiskrik.

Man kan notera att förhållandet har förändrats sedan mitten på 1700-talet, så att sjön numera har sitt utflöde i nordost mot Dalälven (se ovan).

Delavrinningsområde[redigera | redigera wikitext]

Hallaren ingår i delavrinningsområde (666200-155030) som SMHI kallar för Utloppet av Hallaren. Medelhöjden är 69 meter över havet och ytan är 44,57 kvadratkilometer. Räknas de 33 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 272,17 kvadratkilometer. Storån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 100 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (70 %). Avrinningsområdet har 5,08 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 11,4 %.[4]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Sjölyftet” (Microsoft Excel). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11384!Sjolista.xls. Läst 10 december 2012. 
  2. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv – Vattenytor (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.31148!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Vy_y_2012_2c.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  3. ^ ”Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv – Ackumulerade delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.22092!svaro_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  4. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv – delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20768!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  5. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv – Delavrinningsområden (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.24469!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2012_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Camera-photo.svg Uppland vapen.svg Denna artikel om en plats i Uppsala län behöver bilder. Har du en passande fri illustration får du gärna ladda upp den.
Camera-photo.svg Västmanland vapen.svg Denna artikel om en plats i Västmanlands län behöver bilder. Har du en passande fri illustration får du gärna ladda upp den.