Halvnot

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En halvnot är en not som används inom musiken och motsvarar ett notvärde av två fjärdedelsnoter. Notvärdet är hälften så stort som en helnot, därav namnet. I de taktarter där fjärdedelsnoten är pulsslag är halvnoten två taktslag lång. Det gäller till exempel fyrafjärdedelstakt och trefjärdedelstakt. Halvnoten har "tomt" (ringformat) huvud precis som helnoten men har, till skillnad från denna, ett skaft.