Haninge garnison

Från Wikipedia
Version från den 24 januari 2016 kl. 21.02 av LarskeBot (Diskussion | Bidrag) (undviker förgreningssida, replaced: FörsvarsmaktenFörsvarsmakten med AWB)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Haninge garnison
Berga örlogsskolor vapen.svg
Datum1944–
LandSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
TypGarnison
Del avFörsvarsmakten
FörläggningsortHaninge kommun

Haninge garnison är en paraplyorganisation för den militära närvaron i Haninge kommun. Garnisonens historia sträcker sig tillbaka till 1650-talet, då Dalarö skans uppfördes. Skansen kom att avföras 1854 från Sveriges försvar. Under 1940-talet flyttade marinen ut större delen av sin verksamhet från Skeppsholmen i Stockholm till Berga, Gålö och Muskö.

Berga helikopterflygplats

Huvudartikel: Berga heliport

Helikopterflygplatsen togs officiellt i bruk den 4 september 1961 i samband med att 1. helikopterdivisionen omlokaliserades från Bromma flygplats. Och var vid den tidpunkten norra Europas och Sveriges första flygplats avsedd endast för helikopterverksamhet. I samband med 11. helikopterdivisionens omlokalisering, omlokaliserades även Väder- och Flygsäkerhetsavdelning till Berga, avdelningen hade tidigare legat på ön Märsgarn i Horsfjärden. I samband försvarsbeslutet 2004 kom dock basen att avvecklas tillsammans med Svea helikopterskvadron (2. hkpskv), då området skulle övertas av Amfibieregementet (Amf 1). Försvarsmakten kom istället att koncentrera sin helikopterverksamhet till Malmens flygplats utanför Linköping, Luleå flygplats, Såtenäs flygplats utanför Lidköping och till Ronneby flygplats i Blekinge.

Militär verksamhet
Förbandskod Förbandsnamn Aktivt Kommentar
1. hkpdiv 1. helikopterdivisionen 1961-1989 Omlokaliserad 1961 från Bromma. Namnändring 1989 till 11. hkpdiv.
11. hkpdiv 11. helikopterdivisionen 1989–1998 Uppgick 1998 i Svea helikopterbataljon
MflygL Marinflygledningen 1990-1997 Avvecklad 1997.
2. hkpbat Svea helikopterbataljon 1998–2000 Namnändring 1998 från 11. helikopterdivisionen.
2. hkpskv Svea helikopterskvadron 2000-2005 Avvecklad 2005

Berga örlogsbas

Berga örlogsbas, intill Hårsfjärden utanför Västerhaninge, Haninge kommun.

1944 beslutade riksdagen att staten skulle förvärva Berga herrgård i Västerhaninge landskommun efter den framlidne Helge Ax:son Johnson. Området omfattade en strandremsa som sträckte sig från Vitså hamn till Näringsberg och var 3,5 km lång och 800 m bred. Utöver strandremsan tillkom även området där Berga lantbrukskola var lokaliserad, med en areal om 1025 hektar. Köpesumman för förvärvet av egendomen var 2 635 000 kr varav för marinens del den uppgick till 1 285 000 kr.

Efter försvarsbeslutet 2004 (FB 04) är det idag utbildningsplats för Första amfibieregementet (Amf 1) och hemvist för hemvärnets utbildningsgrupp Södertörnsgruppen (SDTG).

Från och med hösten 2008 har även flottan kommit tillbaka i form av 4. sjöstridsflottiljen. Flottiljen hade från hösten 2005 haft sin basering på Muskö, men för att kunna bedriva en mer rationell produktion, kommer man att verka tillsammans med Amf 1 på Berga. I och med försvarsbeslutet 2004 avvecklades Örlogsskolorna (ÖS) för att ersättas av Sjöstridsskolan (SSS), med huvudsaklig basering i Karlskrona.

Militär verksamhet
Förbandskod Förbandsnamn Aktivt Kommentar
BÖS Berga örlogsskolor 1946–1997 Uppgick 1997 i Örlogsskolorna.
ÖS Örlogsskolorna 1997–2005 Omorganiserades till 2005 till Sjöstridsskolan med lokalisering till Karlskrona.
Amf 1 Första amfibieregementet 2005– Omlokaliserades 2005 från Rindö
SDTG Södertörnsgruppen 2000–
1. ubflj 1. ubåtsflottiljen –2005 Omlokaliserad 2005 till Karlskrona
2.ysflj 2. ytstridsflottiljen 2000–2005 Uppgick 2005 i 4. Minkrigsflottiljen.
4. minkrigflj 4. minkrigsflottiljen 2000–2005 omorganiserad till 4. sjöstridsflottiljen och omlokaliserad till Muskö
4. sjöstridsflj 4. sjöstridsflottiljen 2008– Omlokaliserad 2008 från Muskö till Berga.
Räddningsverkets räddningsskola

Gålö

Under 1940-talet påbörjades byggnation för Örlogsbas Ost på Gålö. Anläggningen på Gålö består av ett 20-tal byggnader.

Muskö

Huvudartikel: Musköbasen
Riksdagens ledamöter studerar jagaren HMS Småland (J19) under 1960-talet i en av Musköbasens fartygstunnlar.

Musköbasen, eller Muskö örlogsbas är en militäranläggning på ön Muskö i Haninge kommun. Anläggningen byggdes på 1960-talet som strategisk bas för svenska marinen. Anläggningen är till största delen insprängd i urberget på Muskö, och är lika stor som Stockholmsstadsdelen Gamla stan. Bergsanläggningen rymmer ett flertal underjordiska dockor, verkstäder, kontor, sjukhus, reningsverk. På marknivå finns kanslihus, kaserner och diverse personalstödslokaler.

För att göra kommunikationerna till basen säkrare byggdes en tunnel, Muskötunneln. Tunneln är 3 km lång och var vid invigningen 1964 en av Europas längsta.

Trots enorma investeringar som gjorts i anläggningen beslutades genom försvarsbeslutet 2004 att avveckla Ostkustens marinbas (MarinB O). Det som finns kvar på Muskö idag är marinverkstädernas robotavdelning, sjöbevakningscentral och delar av Marinbasen (MarinB) i Karlskrona. Den tidigare varvsverksamheten drivs idag i privat regi av Kockums AB och Muskövarvet AB.

Längst i söder på Muskö, vid Långnabbaudde finns en torpedtestanläggning. Förut användes denna för inskjutningsprov av torpeder ut i Mysingen. Numera är denna verksamhet nedlagd. Anläggningen finns dock kvar och har fått andra användningsområden.

Militär verksamhet
Förbandskod Förbandsnamn Aktivt Kommentar
Muskö örlogsvarv 1950– Ingår sedan 2002 i Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) och Teknikdivisionen/ MarinVarvet. Det marina fartygsunderhållet på Muskö är sedan 2007 utkontrakterat till/sköts av Kockums AB.
Ostkustens marindistrikt 1946–1957 Omorganiserade 1957 till Marinkommando Ost
Marinkommando Ost 1957–1966 Omorganiserade 1966 till Ostkustens örlogsbas
Ostkustens örlogsbas 1966–1990 Omorganiserade 1990 till Ostkustens marinkommando
MKO Ostkustens marinkommando 1990–2000 Omorganiserades 2000 till Ostkustens marinbas
MarinB O Ostkustens marinbas 2000–2005 Avvecklad 2005 genom försvarsbeslutet 2004
MarinB Marinbasen 2005– Marinbasens stab är lokaliserad till Karlskrona.

Se även

Referenser

Tryckta källor

  • de Wendel, Gilbert (1999). Berga Örlogsskolor 50 år. Fälth & Hässler. ISBN 91-630-8621-2 
  • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-75-3 
  • Norling, Bengt (2007). Muskö örlogsvarv från början till.... Stockholm: Försvarsmakten. ISBN 978-91-633-1155-0