Heims teori

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Heims teori är en teori, utvecklad av tysken Burkhard Heim, som har som föresats att förena de fundamentala krafterna i universum till en teori om allt. Teorin har inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter, har inte genomgått peer review och har inte citerats av andra forskare och är alltså inte en vedertagen vetenskaplig teori.

Teorin har som utgångspunkt att försöka förena kvantmekanik och gravitation genom att kvantisera rumtiden. Den förutsäger egenskaper för individuella partiklar men inte hur dessa växelverkar. Vidare förutsäger teorin partiklar som inte ingår i Standardmodellen, till exempel en neutral elektron och två ytterligare lätta neutrinos, vilket är experimentellt uteslutet. Den förutsäger vidare inte experimentellt etablerade partiklar som W- och Z-bosonerna.