Heldygnsvård

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Heldygnsvård (HDV, förut känt som slutenvård) är vård där patienten är inneliggande på en sjukvårdsavdelning. Motsatsen är öppenvård.

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) används begreppet "sluten vård", vilket definieras som vård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning.

Sjukhus bedriver huvudsakligen heldygnsvård medan exempelvis en vårdcentral bedriver öppenvård. Psykiatrisk tvångsvård i Sverige gavs fram till 2008 enbart inom det som då kallades slutenvården (idag kallat heldygnsvård), men kan numera ges även inom öppenvård. [källa behövs]