Heldygnsvård

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Heldygnsvård (HDV, förut känt som Slutenvård) är vård där patienten är inneliggande på en sjukvårdsavdelning. Motsatsen är öppenvård.

Sjukhus bedriver huvudsakligen heldygnsvård medan exempelvis en vårdcentral bedriver öppenvård. Psykiatrisk tvångsvård i Sverige gavs fram till 2008 enbart inom det som då kallade slutenvården (idag kallat heldygnsvård), men kan numera ges även inom öppenvård. [källa behövs]