Heliand

Från Wikipedia

Heliand är ett fornsaxiskt epos. Det skrevs i Fulda ca år 830 och behandlar i 6000 allittererade verser Kristi liv. Jesus skildras i Heliand som en forngermansk folkkonung, omgiven av sina trogna paladiner, apostlarna. Stilistiskt bygger det unika diktverket i mycket på parallellismer, och texten ligger till grund för hela den fornsaxiska filologin. Eposet finns bevarat i två huvudhandskrifter, vilka förvaras i München respektive London (British Museum). Författaren till Heliand är okänd.

Språkprov[redigera | redigera wikitext]

Ur Heliand:

Thô ward fon Rûmuburg rîkes mannes
bar alla thesa irminthiod Octaviânas
ban endi bodskepi obar thea is brêdon giwald
cuman fon them kêsure cuningo gihuilicun,
hêmsitteandiun sô wîdo sô is heritogon
obar al that landskepi liudio giweldun.
Hiet man that alla thea elilendiun man iro ôdil sôhtin,
helidos iro handmahal angegen iro hêrron bodon,
quâmi te them cnôsla gihue, thanan he cunneas was,
giboran fon them burgiun. That gibod ward gilêstid
obar thesa wîdon werold.

Källor[redigera | redigera wikitext]