Helikopterstridsskolan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Helikopterstridsskolan
(HkpSS)
Helikopterstridsskolan vapen.svg
Vapen för Helikopterstridsskolan tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namnHelikopterstridsskolan
Datum2000–2004
LandSverige
FörsvarsgrenFlygvapnet [a]
TypHelikopter
RollFack- och funktionsskola
StorlekTruppslagsskola
Del avHelikopterflottiljen
HögkvarterMalmens flygplats
FörläggningsortLinköping
Befälhavare
BrigadchefTorbjörn Boström [b]
Tjänstetecken
SköldemärkenRoundel of Sweden – Low Visibility.svg Roundel of Sweden.svg

Helikopterstridsskolan (HkpSS), var en truppslagsskola för helikopterförbanden inom svenska flygvapnet, som verkade åren 2000–2004. Förbandsledningen var förlagd vid Malmens flygplats i Linköpings garnison.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Helikopterstridsskolan etablerades den 1 juli 2000 på Malmens flygplats i Linköping. Helikopterverksamheten inom Försvarsmakten kom genom försvarsbeslutet 2000 att ingå i den Operativa insatsledningen. Därmed och blev helikopterverksamheten en fjärde försvarsgren, sidoordnad med armén, marinen och flygvapnet.[2]

Inför regeringens proposition 2001/02:10, vilken behandlade en fortsatt förnyelse av totalförsvaret, föreslog regeringen på Försvarsmaktens inrådan, en förändring av den fredstida organisationsstrukturen, för att där nå en enad helikopterorganisation med endast ett helikopterförband och en förbandschef. De helikopterförbanden skulle organiseras som skvadroner, för att samordnas i organisationsenheten Försvarsmaktens helikopterflottilj. Regeringens förslag var endast en förändring av ledningen, och påverkade inte verksamhetsorterna. Som en konsekvens av riksdagsbeslutet om att inför en ny ledningsorganisationen för Helikopterflottiljen, blev Försvarsmaktens helikopterverksamhet från den 1 januari 2003 en del av flygvapnets organisation.[3]

Inför försvarsbeslutet 2004 ansåg regeringen att verksamheten vid Försvarsmaktens skolor borde renodlas. Bland annat ansåg regeringen att Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) borde inriktas mot utbildning med direkt knytning till flygstridskrafterna. Vilket bland annat medförde att skolan omorganiserades till Luftstridsskolan (LSS). Den nya skolan övertog ansvaret för Flygvapnets flygskola samt inordna Försvarsmaktens helikopterutbildning i Luftstridsskolan. Den 31 december 2004 upplöstes och avvecklades Helikopterstridsskolan, och från den 1 januari 2005 övertog Luftstridsskolan utbildningsansvaret för Försvarsmaktens helikopterutbildning.[4]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Helikopterstridsskolans syfte var att samordna och utveckla Helikopterflottiljens utbildningsverksamhet. På lång sikt hade skolan i uppgift att upprätta och revidera reglementen, driva den "mjuka" utvecklingen (bland annat metodutveckling för helikopterbataljonsstab) samt genomföra det Taktiska Programmet (TaP) för flottiljens blivande kaptener.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

  • 200?–2004: Överstelöjtnant Torbjörn Boström

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Helikopterstridsskolan 2000-07-01 2004-12-31
Beteckningar
HkpSS 2000-07-01 2004-12-31
Förläggningsorter
Malmens flygplats 1998-01-01 2004-12-31

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Åren 2000–2003 var helikopterförbanden en fjärde vapengren, och från 2003 en del av Flygvapnet.
  2. ^ Torbjörn Boström blev sista chefen för skolan.

Noter[redigera | redigera wikitext]