Heliox

Från Wikipedia

Heliox är en andningsgas som är en blandning av helium och syre (oxygen) som används som andningsgas vid teknisk dykning. Helium är dock en dyr gas. Därför används trimix i betydligt större utsträckning.