Helmholtz ekvation

Från Wikipedia

Helmholtz ekvation är en partiell differentialekvation som lyder

där ∇2 är laplaceoperatorn, k är ett vågtal och A är en amplitud.

Ekvationen är tidsinvariant, och används bland annat för att lösa vågekvationen.