Hjalmar af Klintberg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

August Fredrik Hjalmar af Klintberg, född 1835, död 1912, var en svensk sjömilitär.

Klintberg blev sekundlöjtnant vid flottan 1856, kommendörkapten 1884, kommendör 1889, konteramiral 1894, viceamiral 1901, samt erhöll amirals avsked 1903. Han var 1856-59 anställd på handelsfartyg och 1863-65 i engelsk örlogstjänst, varunder han särskilt utmärkte sig i striderna på Nya Zeeland. 1889-1903 var Klintberg chef för flottans stab och tjänstgjorde 1895, 1896, 1902 och 1903 som högste befälhavare till sjöss. Han var ledamot av ett flertal kommittéer, bland annat av kommittén angående Lant- och Sjöförsvarsdepartementets sammanslagning 1894 och sjökrigsmaterielkommittén 1901.

Utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Svenska utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Utländska utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]