Holocenkalendern

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För den geologiska perioden, se Holocen.
Avancerad stenskulptur funnen vid Göbekli Tepe, världens äldsta kända avancerade stenbyggnad. Denna avancerade skulptur skulpterades med stenverktyg, flera tusen år innan människan uppfann metallurgi.

Holocenkalendern är en föreslagen kalenderreform, där år 1 sätts nära början för den moderna människans historia (början av mänsklig civilisation), men samtidigt anknyter till den gregorianska kalendern. Detta genom att sätta år 10 001 före Kristus som epok (år 1) för den gällande eran. På så sätt kommer alla gregorianska datum kunna konverteras till holocenska datum genom enkla omräkningar.

Omräkning[redigera | redigera wikitext]

Efter Kristus[redigera | redigera wikitext]

Datum efter Kristus (exempel 1945) kräver enbart att man adderar 10 000 med årtalet som positivt tal för konvertering.

Detta ger datumet år 11 945 av mänsklig civilisation.

Före Kristus[redigera | redigera wikitext]

Datum före Kristus (exempel 12000 f.Kr.) kräver att man subtraherar 10 000 med årtalet som positivt tal för konvertering.

Detta ger datumet 2000 år före mänsklig civilisation.

Om årtalet hamnar inom mänsklig civilisation (exempel 8000 f.Kr.) behöver man dock dra av ett år från det uträknade datumet.

Detta beror på att det inte finns något år 0 och därför kommer datum före en epok alltid att ligga ett år före i nummer jämfört med en epok som pågår. Detta jämnar dock ut sig när båda räknedatum ligger före vardera epok. Se nedan tabell som exempel. Datum jämnar även ut sig när man enbart räknar på en specifik period och inte ett specifikt år.

Före Kristus Efter Kristus
11 001 f.Kr 10 001 f.Kr 10 002 f.Kr 9001 f.Kr 8001 f.Kr 7001 f.Kr 6001 f.Kr 5001 f.Kr 4001 f.Kr 3001 f.Kr 2001 f.Kr 1001 f.Kr 1 f.Kr 1 e.Kr 1000 e.Kr 2000 e.Kr 2020 e.Kr
Före Holocen Holocen era
1001 f.HE 1 f.HE 1 HE 1000 HE 2000 HE 3000 HE 4000 HE 5000 HE 6000 HE 7000 HE 8000 HE 9000 HE 10 000 HE 10 001 HE 11 000 HE 12 000 HE 12 020 HE
År sedan 2020
13 020 12 020 12 019 11 020 10 020 9020 8020 7020 6020 5020 4020 3020 2020 2019 1020 20 0

Nomenklatur[redigera | redigera wikitext]

Eftersom kalenderreformen än inte har antagits av något land finns det inga kända standardiserade termer eller benämningar för kalendern på svenska. Artikelnamnet holocenkalendern är i sig källöst och är en direktöversättning från den engelska artikeln. På grund av detta kommer man stöta på diverse benämningar och förkortningar i artikeln som bör klargöras.

Nedan visas förslagsvisa benämningar för epoken.

  • HEHolocen era, alternativt Holocen epok
  • MEMänsklig era, alternativt Mänsklig epok
  • HTHolocen tideräkning, alternativt Holocen tid
  • MTMänsklig tideräkning, alternativt Mänsklig tid
  • MCMänsklig civilisation

Hur man ska beskriva tiden före och efter holocenkalenderns start är även upp till förslag. Jämförande epok, före Kristus och efter Kristus (f.Kr, e.Kr), har Kristi födelse som epokstart och därför fungerar det att man säger "efter Kristus", trots att "karaktären Kristus" levde under epoken "efter Kristus". Men att förslagsvis säga "efter mänsklig civilisation (e.MC)", kan få det att låta som om man beskriver tiden efter att eran har avslutats. Att enbart säga "mänsklig civilisation (MC)" och sedan säga "före mänsklig civilisation (f.MC)" kan förslagsvis låta och se dåligt ut ihop.

Förslagsvis kan man använda "under" eller "av" istället för "efter". Exempel: "År 12 021 under mänsklig civilisation" (12 021 u.MC) eller "År 12 021 av mänsklig civilisation" (12 021 a.MC).

Upprinnelse och bevekelsegrunder[redigera | redigera wikitext]

Idén till kalenderreformen verkar ha väckts bland geologer under 1900-talet men en av dess främste förespråkare var den italienske paleontologen Cesare Emiliani, som på äldre dar kring 1993 sökte förnya intresset för frågan. Ett mål bland flera var att åstadkomma en konfessionsneutral nyordning, som gör minsta våld på mest gängse datering. Man skulle även fortsättningsvis kunna tala om vikingarnas bedrifter runt år 11 000 såsom inträffade på tiohundratalet.

SIS ambition att få med det borttappade år 0 uppfylls, samtidigt som den nya nollpunkten nu läggs så långt tillbaka som mera exakta årtalsangivelser kan tänkas önskvärda. Dess epok inträffade alltså för ungefär 12 000 år sedan (år 10001 f.Kr.) vid inledningen av en ny geologisk epok och början på människans senaste interglaciala historia. Hittills har idén dock inte funnit tillräckligt stöd.

Holocenkalendern kan knytas till ett stort antal förändringar och händelser:

Händelser omkring år 0 HE[redigera | redigera wikitext]

Ruinerna av Göbekli Tepe, världens äldsta kända avancerade stenbyggnad. Denna skapelse byggdes för cirka 12 000 år sedan och följdes snart av många andra liknande konstruktioner i området det följande årtusendet. Detta kan ses som början till mänsklighetens civilisation.

Den kalla yngre dryas-perioden tar slut. Pleistocen upphör och holocen tar vid. Sen paleolitisk tid slutar och mesolitisk tar vid – senare i norr än mot ekvatorn. Stora landområden som tidigare täckts av glaciärer blir åter beboeliga. Havsnivån stiger runt hela jorden och omfattande översvämningar inträffar över land till följd av att glaciärer smälter.

Några händelser med årtalsjämförelse[redigera | redigera wikitext]

Händelse Före Kristus (f.Kr) Holocen era (HE)
Mesolitikum (jägarstenåldern) inleds i norra Europa Cirka 10 000 f.Kr. Cirka 0 HE
Världens första kända avancerade byggnad i sten byggs vid Göbekli Tepe vilket kan ses som början av människans civilisation. Cirka 10 000 f.Kr. Cirka 0 HE
Brommekulturen och Ahrensburgkulturen bebor norra Europa. Runt 9000 f.Kr. Runt 1000 HE
Mellanöstern: Första stenbyggnaderna i staden Jeriko. Cirka 9000 f.Kr. Cirka 1000
Baltiska issjön (del av dagens Östersjön) töms och Yoldiahavet bildas. 8300 f.Kr. 1700 HE
Kopparåldern inträder i Anatolien och Iran Cirka 6000 f.Kr. Cirka 4000 HE
Mesopotamien (Irak) sträcker sig till Persiska viken Cirka 4000 f.Kr. Cirka 6000 HE
Maya-indianernas stora årscykel 3114 f.Kr – 2012 e.Kr 6887–12012 HE
Egyptens två delar enade 3100 f.Kr. 6901 HE
Hammurabi kung i Babylon 1792–1750 f.Kr. 8209–8251 HE
Akhenaton farao i Egypten. 1379–1362 f.Kr. 8622–8639 HE
Ramses den store den farao i Egypten som antas ha släppt Moses och dennes folk. Fredsavtal med hettiterna 1269 f.Kr. / 8732 HE. 1290–1224 f.Kr. 8711–8777 HE
Rom grundas 753 f.Kr. 9248 HE
Konfucius levnad 551–479 f.Kr. 9450–9522 HE
Första centralamerikanska skriftsystemet cirka 400 f.Kr. cirka 9601 HE
Alexander den stores regentperiod 336–323 f.Kr. 9665–9678 HE
Startår för Ashokas imperium 273 f.Kr. 9728 HE
Startår för den kinesiska Qindynastin 221 f.Kr. 9780 HE
Hannibal invaderar Rom 218 f.Kr. 9783 HE
Augustus regeringstid 27 f.Kr. – 14 e.Kr. 9974–10014
Sista året f.Kr. 1 f.Kr. (år 0 finns inte) 10000 HE
Första året e.Kr 1 efter Kristus (e.Kr) 10001 HE
Slaget vid Hastings 1066 e.Kr 11066 HE
Konstantinopels fall 1453 e.Kr 11453 HE
Bahá'u'lláh framträder med anspråk på att vara Guds språkrör till nutidens människor. Inom 1000 år ska en världscivilisation uppbyggas. 1863 e.Kr 11863 HE
Första människan landar på månen 1969 e.Kr 11969 HE
Wikipedia startas 2001 e.Kr 12001 HE

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia sidor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]