Homosexualitet och islam

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Homosexualitet inom islam har generellt sett låg acceptans. Flera förklaringar till detta förekommer i debatten: Islam betonar själslig styrka genom renhet till kropp och tanke, för att inte riskera utomäktenskapliga relationer – med liknande argument som 1600-talets puritanism och pietism i västvärlden. Islam framhåller visserligen att sexuell tillfredsställelse är ett mänskligt behov, men enbart inom heterosexuella äktenskap. Islamvärlden påverkades sent av modernismen. Konservativa värderingar är vanliga i islamiska länder och härrör bland annat från Mellanösterns stamkulturer och från antikolonialt motstånd till västerländska idéer, inklusive mänskliga rättigheter. Under de senaste decennierna har det dessutom blivit allt mer vanligt med fundamentalism (strävan att återgå till Islams medeltida ursprung), men då menar man såsom det beskrivs i Koranen och haditherna, och tar inte hänsyn till berättelser om homosexualitet i muslimvärlden i annan medeltida litteratur. Många gör bokstavliga tolkningar av Koranen (som berör homosexualitet i versarna 29:29 och 26:165 i berättelsen om profeten Lut i Sodom och Gomorra) och haditherna. Framförallt sedan 1970-talet tillämpas sharia (islamisk lag) i många islamiskt dominerade länder, enligt vilken homosexuella handlingar är ett hududbrott. Muslimer som argumenterar mot homosexualitet hävdar att Koranen är tidlös och menar att individen har ett personligt ansvar för om man vill leva ut sin sexualitet.

En hypotes är att det starka motståndet mot homosexualitet förorsakas av att mannen och kvinnan har olika roller inom islam. Inom familjen råder en hierarki och det finns en patriarkal ordning. Eftersom mannen är överordnad kvinnan och det inte kan vara vice versa, blir det desto svårare med förståelsen för homosexuella par då det anses vara en omöjlighet att en kvinna kan ta rollen över en annan kvinna och inte heller en man över en annan man[källa behövs].

Emellertid finns acceptans för homosexualitet bland liberala muslimer som tolkar in frihet och mänskliga rättigheter inom islam i Koranens grundläggande budskap, och menar att moderniteten innebär möjligheter för den islamiska världen att utvecklas mot islams vision om rättvisa och jämlikhet. Haditherna och Koranen fördömer homosexualitet, men liberala muslimer gör omtolkningar av Koranen, och accepterar inte hadither som helig skrift.

Lagstöd i dagens muslimvärld[redigera | redigera wikitext]

Homosexuella samlag är lagligt i 22 muslimskt dominerade länder, merparten med sekulär lag varav några har skrivit på internationella konventioner om mänskliga rättigheter: Abchazien, Albanien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bosnien och Hercegovina, Burkina Faso, Tchad, Djibouti, Guinea-Bissau, Irak, Elfenbenskusten, Jordanien, Kazakstan, Kosovo, Kirgizistan, Mali, Niger, norra Cypern, Tadzjikistan, Turkiet, Västbanken (staten Palestina), och största delen av Indonesien. I Albanien, Libanon och Turkiet har det dessutom förekommit diskussioner om att legalisera samkönade äktenskap.

Homosexuella relationer mellan kvinnor är lagliga i Kuwait, men homosexuella handlingar mellan män är olagliga. I Somalia är homosexuell aktivitet förbjudet, och i Afghanistan, Brunei, Iran, Mauretanien, Nigeria, Saudiarabien, Sudan och Jemen, är det dessutom belagt med dödsstraff.

Historisk förekomst[redigera | redigera wikitext]

I islamisk poesi och annan litteratur från medeltiden finns homoerotiska teman och belägg för att människor med samma kön har åtrått varandra och haft sexuell aktivitet. Litteraturen är dessutom skriven av respektabla samhällsmedborgare, religiösa skolor och den utbildade eliten i den dåvarande islamiska civilisationen. Emellertid finns det endast lite beskrivet om kvinnlig homosexualitet. Vissa muslimer känner dock inte till detta, utan betraktar homosexualtet som ett nytt och västerländskt fenomen och att det är oislamiskt. Andra hävdar till och med att det inte finns homosexuella individer i muslimska länder.[1]

Bland västvärldens muslimer[redigera | redigera wikitext]

I västvärlden framhåller muslimska grupper diskrimineringen av att vara i minoritet såväl som muslim som homosexuell. De menar att även om ett homosexuellt beteende inte är lagligt eller accepterat i Guds ögon, så anser homosexuella muslimer att de tar konsekvensen av sitt handlande, vilket inte andra kan döma eller straffa och menar att det endast är Gud som dömer deras handlingar på Domens dag. Det finns också de som menar att homosexualitet är inget individen väljer själv eftersom det är Gud som är skaparen. De anser också att förbud mot sex med samma kön underminerar islam.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kecia Ali i ”Sexual Ethics and Islam (2006)”
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, LGBT in Islam