Host Bus Adapter

Från Wikipedia

Host Bus Adapter (HBA) är en sorts nätverkskort som installeras i datorer som skall ha SAN-anslutning, dvs till ett nätverk med hårddiskar.

I regel används SCSI-protokollet Fibre Channel.