Huvudstadsområdet, Danmark

Från Wikipedia
Nattlig vy över centrala Köpenhamn.
Inte att förväxla med Huvudstadsregionen (Danmark) eller Region Hovedstaden.

Huvudstadsområdet (danska Hovedstadsområdet) i Danmark avser Köpenhamn med omgivning. Det finns för närvarande två olika avgränsningar av Köpenhamnsområdet som kallas Hovedstadsområdet. Begreppet har sedan 1999 använts i officiell dansk statistik för Köpenhamns sammanhängande bebyggelse (tätort), men har på senare tid även börjat användas för det område som berörs av landsplandirektivet Fingerplan 2007.

Tätorten[redigera | redigera wikitext]

Fram till 1998 räknades samtliga kommuner som berördes av Köpenhamns sammanhängande bebyggelse in i Huvudstadsområdet. Sedan 1999 ingår dock endast de delar av kommunerna som vuxit ihop med Köpenhamn till en sammanhängande tätort (danska byområde). I början av 2011 bodde 1 199 224 invånare i området, som av Danmarks statistik benämns Hovedstadsområdet.[1]

Tätorten omfattar sju hela kommuner, samt delar av ytterligare elva:[1]

Fingerplan 2007[redigera | redigera wikitext]

Fingerplan 2007, publicerat av Miljøministeriet, är sedan den 1 augusti 2007 ett landsplandirektiv för Köpenhamn tillsammans med ytterligare 33 omgivande kommuner. Landsplandirektivet fungerar tillsammans med 34 kommunplaner samt viss statlig översikt som ramar för områdets utveckling. Området benämns, liksom Danmarks statistiks definition av tätorten, som Hovedstadsområdet. Det totala invånarantalet för området var 1 914 865 invånare i början av 2011, på en yta av 3 015,90 kvadratkilometer.[2] Grunden för direktivet är Fingerplanen, ett visionärt dokument som arbetades fram redan 1947 och som beskrev Köpenhamnsområdet som en handflata (centrala Köpenhamn) med fem fingrar (anslutande förortsområden i fem riktningar). Även om Fingerplanen inte hade någon officiell status har områdets utveckling till stor del följt dess intentioner, fram till genomförandet av det nya landsplandirektivet.

Huvudstadsområdet är indelat i fyra delområden. Indelningen grundar sig på en sammanställning i HUR's Regionplan 2005, ett arbete som numera överförts till Fingerplan 2007 och kommunplanerna, och som justerats efter de kommungränser som gäller sedan kommunreformen i Danmark den 1 januari 2007. Det område som berörs av det inre och det yttre storstadsområdet, eller "handflatan" och "fingrarna", brukar kallas Fingerstaden (Fingerbyen).

Det inre storstadsområdet[redigera | redigera wikitext]

Det inre storstadsområdet (det indre storbyområde, eller "innerstaden") avser centrala Köpenhamnsområdet, eller den så kallade handflatan i Fingerstaden, och omfattar tre kommuner samt delar av ytterligare sex kommuner.

Det yttre storstadsområdet[redigera | redigera wikitext]

Det yttre storstadsområdet (det ydre storbyområde) avser de områden som berörs av de så kallade "fingrarna" i Fingerstaden. Det berör delar i 25 kommuner, av vilka några även har delar i det inre storstadsområdet.

De gröna kilarna[redigera | redigera wikitext]

De gröna kilarna (de grønne kiler) är områden som berörs av de inre och yttre delarna av storstadsområdet, och där man avser att bevara naturvärden och inte utveckla stadsbebyggelse eller fritidsanläggningar.

Det övriga huvudstadsområdet[redigera | redigera wikitext]

Det övriga huvudstadsområdet (det øvrige hovedstadsområde) avser de områden som ligger utanför fingerstaden och de gröna kilarna. Vissa delar av detta område ligger som små enklaver i de gröna kilarna. Det övriga huvudstadsområdet omfattar fyra hela kommuner samt delar av ytterligare tretton kommuner.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Danmarks Statistik; Folketal pr. 1. januar fordelt på byer Läst 15 april 2011.
  2. ^ Danmarks Statistik, Statistikbanken Arkiverad 8 september 2017 hämtat från the Wayback Machine. Läst 19 maj 2011.

Se även[redigera | redigera wikitext]