Hydroxietylstärkelse

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hydroxietylstärkelse Strukturformel
Hydroxietylstärkelse
Beteckningar
CAS-nummer 9005-27-0
ATC-kod B05AA07
SMILES O(CCO)[C@H]1O[C@@H]([C@@H](OCCO)[C@H](OCCO)[C@H]1OCCO)COCCO.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Synonymer Voluven, Volulyte, Venofundin, Tetraspan, Hemohes
Fysikaliska data
Molekylmassa 130-200 kg/mol
Farmakokinetiska data
Halveringstid 1,4 tim
Exkretion Renalt
Terapeutiska överväganden
Administreringssätt Intravenöst

Hydroxietylstärkelse (HES) är ett stärkelsederivat som använts inom anestesi- och intensivvård i infusionslösningar för blodvolymersättning. Det förbjöds av EU-kommissionen 2013 vid behandling av sepsis och inom intensivvård.[1] HES avregistrerades helt som läkemedel i Sverige den 10 november 2018.[2][3] Oavsett fabrikat används ofta varumärkesnamnet Hemohes[4] för att beteckna preparat innehållande hydroxietylstärkelse.

HES är listat som dopningsmedel av WADA[5] eftersom det kan användas (och har använts[6]) för att öka blodvolymen i avsikt att dölja bruk av andra substanser (som EPO).[7]

HES framställs genom hydrolys (för att minska molekylstorleken) och efterföljande hydroxietylering av amylopektin[8] (som erhålls ur majs- eller potatisstärkelse, som nästan bara består av amylopektin). Hydoxietyleringen stabiliserar molekylen mot nedbrytning av α-amylas och gör den vattenlöslig.[9] Hydroxietyleringen kan åstadkommas på olika sätt, men i princip är nettoreaktionen:

stärkelse + n etenoxidn-hydroxietyl-stärkelse

HES klassificeras som M/S där M anger den genomsnittliga molvikten (i kDa=kg/mol) och S substitutionsgraden (antal hydroxietylgrupper per glukosenhet). Ju högre molvikt desto lägre osmotisk effekt[10] och ju högre substitutionsgrad desto långsammare nedbrytning av HES-molekylerna (och därmed längre verkan).[11]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Robert Hahn, Hydroxietylstärkelse kan komma att förbjudas, Läkartidningen.
 2. ^ Hydroxietylstärkelse, 130/0,4 i FASS.
 3. ^ Anders Olsson, Blodtryckshöjande infusioner avregistreras i Sverige, Vårdfokus 18 oktober 2018.
 4. ^ Från hem(o-) (av αἷμα, haima, grekiska för "blod") och HES. Se hemohes i Nationalencyklopedin.
 5. ^ Diuretics and masking agents på WADA.
 6. ^ Exempelvis vid dopingskandalen i Lahtis 2001 och inom cykelsport.
 7. ^ Anders Hellström, Maria Karlsson och Jimmy Larsson, 2001, Bloddoping med EPO och Hemohes på Biomedical Centre, Uppsala.
 8. ^ 6.3.1.5 Hydroxyethyl starch i Raj K. Keservani, Anil K. Sharma och Rajesh K. Kesharwani, 2017, Drug Delivery Approaches and Nanosystems, Volume 2, ISBN 9781351846660.
 9. ^ Martin Westphal et al., Hydroxyethyl Starches: Different Products – Different Effects, Anesthesiology, 2009:7, vol 111, sid. 187-202 (doi:10.1097/ALN.0b013e3181a7ec82).
 10. ^ Ju större molekylerna är desto färre krävs det för att komma upp i samma viktprocent och ju färre molekylerna är desto lägre blir den osmotiska effekten.
 11. ^ G. Berlot, H. Delooz, A. Gullo, 2012, Trauma Operative Procedures, sid. 74. ISBN 9788847021518.