Hydroxylamin

Från Wikipedia
Hydroxylamin
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnHydroxylamin
Övriga namnOxyammoniak, Azanol
Kemisk formelNH2OH
Molmassa33,03 g/mol
UtseendeVita nålformiga kristaller eller flingor
CAS-nummer7803-49-8
SMILESNO
Egenskaper
Densitet1,216 g/cm³
Löslighet (vatten)Löslig i kallt vatten,
hydrolys i varmt vatten
Smältpunkt33 °C
Kokpunkt58 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

0
2
3
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Hydroxylamin är en kemisk förening av kväve, syre och väte. Den kan ses som en hybrid mellan hydrazin och väteperoxid eftersom de delar många egenskaper.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Hydroxylamin tenderar att vara explosivt i kontakt med luft, både i ren form och i lösningar starkare än 50%. På grund av explosionsrisken brukar hydroxylamin ofta hanteras i form av hydroxylaminsalt.

Hydroxylamin sönderfaller i ammoniak, kvävgas och vatten.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera metoder att framställa hydroxylamin.

Den vanligaste metoden är genom reduktion av oxiderad kväve (NO, NO2 och NO3) med vätgas, svavelsyrlighet eller elektrolys med platina eller palladium som katalysator.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Hydroxylamin används som oxidationsmedel i många organiska och oorganiska reaktioner. Det kan också användas för att avlägsna päls från djurhudar och som lösning vid framkallning av fotografier.

Saltet hydroxylammoniumnitrat kan också användas som raketbränsle.

Se även[redigera | redigera wikitext]