IP

Från Wikipedia

IP kan syfta på:

 • Idrottsplats, även kallad idrottspark – plats där man utövar sport/idrott
 • Immaterialrätt – det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom (från engelska Intellectual Property)
 • Impulsprojektil – militär benämning på hylslös ammunition.
 • Innings pitched – en statistisk kategori i baseboll
 • Intercom Profile – protokoll som ger stöd för walkie-talkie-liknande funktioner via Bluetooth, se Intercom Profile
 • Internet Protocol – kommunikationsprotokoll som används i nätverksskiktet för överföring av information på Internet
 • Ip – kinesiskt (kantonesiskt) efternamn, en variant av Ye (namn)
 • Ip, Sălaj – en kommun i județ Sălaj i Rumänien
 • IP-adress – nummer som används som adress på Internet
 • IP-avtal – ett immaterialrättsligt avtal som ofta skrivs mellan samarbetsparter när utvecklings- eller forskningssamarbete påbörjas
 • IP core – (även IP-block), återanvändbara programbyggblock, ofta använda i elektronikkonstruktion med immaterialrätt, se ASIC
 • IP-klass – klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning
 • Isoelektrisk punkt (Ip) – det pH-värde där ett ämnes nettoladdning är noll