ITV plc

Från Wikipedia

ITV plc är ett brittiskt tv-företag som innehar samtliga ITV-licenser för England, Wales samt skotska gränsen. Det skapades genom sammanslagning av Carlton Communications och Granada plc.

I företaget ingår följande regionala företag:

Man är också helägare till följande kanaler:

ITV plc äger också 75 procent av GMTV som sänder ITV:s frukostteve, såväl som 45 procent av irländska TV3. Man äger också 40 procent av nyhetsföretaget Independent Television News.

Valet av namnet ITV var kontroversiellt och kritiserades av övriga ITV-företag eftersom det kunde ge sken av att ITV plc ägde hela ITV-nätverket, något som inte är fallet.