Icke-territoriella församlingar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En icke-territoriell församling är, i motsats till en territoriell församling, bildad oberoende av medlemmarnas geografiska förankring. Inom Svenska kyrkan har det funnits många församlingar av detta slag, men numera finns endast fem kvar. Inom många frikyrkor och andra samfund är det vanligt att församlingarna är icke-territoriella.

Icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan[redigera | redigera wikitext]

Inom Svenska kyrkan har det under lång tid funnits icke-territoriella församlingar vilka har omfattat:

En militär församling utgjordes av tjänstgörande militära förband eller flera sådana förband som var förlagda till samma ort. Militärförsamlingar har också kallats garnisonsförsamlingar, även om de inte alltid ingått i en garnison.

De nationella församlingarna (nationella stadsförsamlingarna) var avsedda för icke-svenska nationaliteter och har utgjorts av bland annat tyska församlingar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Karlskrona m.fl. städer, samt den finska församlingen i Stockholm.

Lappförsamlingar fanns under perioden 1746–1942 för den samiska befolkningen inom Jämtlands och Dalarnas län (dåvarande Kopparbergs län).

För närvarande (2017) finns det fem icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan:

Villkoren för medlemskap i någon av dessa församlingar finns reglerade i Kyrkoordningen. Även om dessa församlingar definieras som icke-territoriella, så är det endast Hovförsamlingen som helt saknar geografisk begränsning i villkoren för medlemskap.

Icke-territoriella församlingar inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland[redigera | redigera wikitext]

Inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns två icke-territoriella församlingar: Rikssvenska Olaus Petri-församlingen samt tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland.