Ickebinär

Från Wikipedia
Ickebinära flaggan
Genderqueer-flaggan

Ickebinär är att identifiera sig mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man.[1] Ickebinär kan även användas som en paraplyterm för könsidentiteter som bryter mot tvåkönsnormen.[2] Genderqueer är ett annat begrepp som används liknande ickebinär.[3]

Ickebinär betyder olika saker för olika personer. En del ickebinära identifierar sig inte med något kön överhuvudtaget.[1] En del upplever könsdysfori och vill korrigera kroppen så att den stämmer överens med ens könsidentitet, dock inte alla.[4]

Ickebinära ingår i gruppen transpersoner, men inte alla transpersoner är ickebinära.[5]

Termer och definitioner[redigera | redigera wikitext]

Begrepp med näraliggande och/eller angränsande innebörder är queer, intergender, genderqueer, nongender och bigender.[6] Ibland används dessa synonymt med ickebinär.

Som paraplybegrepp finns även flera könsidentiteter inkluderade i ickebinära:

 • Agender beskriver en person som inte är något kön, vilket innebär att personen inte placerar sig inom något kön och inte heller mellan några kön.[7][8].
 • Bigender beskriver en person som känner tillhörighet med två kön.[8] Personen kan antingen växla mellan de två könen eller tillhöra båda könen samtidigt. [7] De två olika könen kan bestå av kombinationer av man, kvinna, eller olika ickebinära identiteter.
 • Genderfluid är en person som känner att dess kön fluktuerar mellan flera olika könsuttryck.[7]

Ickebinära är inte synonymt med att vara intersex. Intersex är en variation i anatomi eller gener som differentieras från typisk manligt och kvinnligt och de flesta intersex personer identifierar sig själva som antingen man eller kvinna[9].

Vissa ickebinära beskriver sig som Androgyna. Termen beskriver någon som både, eller varken, visar feminina och/eller maskulina drag i sitt utseende och sin representation av sig själv[8]. Däremot behöver man inte vara androgyn som ickebinär utan kan presentera sig mer feminint eller mer maskulint.

Genderfuck är en av de icke-normativa könsidentiter som ingår i det mer generella begreppet ickebinär. Benämningen härstammar inom genusvetenskap från en vanligt förekommande uppfattning att man i sina gener blev genderfucked genom att vid födseln bli identifierad med ett kön man själv inte trivs med eller vill kategoriseras som.[10][11]

Ickebinär historia[redigera | redigera wikitext]

I mitten av 1990-talet började termen "gender queer" förekomma, samtidigt som den Amerikanska transrättsaktivisten Riki Wilchins använde termen i en nyhetsartikel från 1995 för att argumentera mot könsdiskriminering.[12] I slutet av 1990-talet tillkom uttrycket X-gender i Japan för att definiera personer utanför de binära könen.[13]

En föregångare till begreppet ickebinär i Sverige är intergender, som började användas i mitten av 2000-talet på hbtq-plattformen Qruiser.[14] Ordet kom från engelskan och avsåg personer mellan eller bortom man och kvinna.[14] 2014 fanns ordet ickebinär med i Språkrådets och Språktidningens nyordslista.[15]

Det har funnits personer som överskrider tvåkönsnormen långt innan dessa begrepp togs i bruk. Bland urfolket samerna har det till exempel berättats om könsöverskridare som kan tolkas som ickebinära.[14] Även bland andra urfolk har det länge funnits en annan syn på kön än den binära syn som präglat västvärlden.[16]

Flera länder har erkänt ickebinär som ett tredje kön, som exempelvis Island, Nya Zeeland, Nederländerna, Pakistan och vissa delstater i USA[17]. Sverige har inte infört ickebinär som ett tredje juridiskt kön. Frågan har haft en majoritet av partierna i riksdagen sedan 2018 men utredningen har ännu inte lyfts i riksdagen[17].

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Begreppsordlista”. RFSL. https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/. Läst 8 oktober 2020. 
 2. ^ Summanen, Edward; Tom Summanen (2017). Trans, kön och identitet - att arbeta inkluderande i fk-6. ISBN 9789127449602 
 3. ^ ”Begreppsordlista”. RFSL. https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/. Läst 30 november 2022. 
 4. ^ Ohlsson Sandahl, Frida.. Inkludera. (2 uppl). ISBN 978-91-87003-23-3. OCLC 1063940014. https://www.worldcat.org/oclc/1063940014. Läst 8 oktober 2020 
 5. ^ Sweden. Utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.. Transpersoner i Sverige : förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor : betänkande. ISBN 978-91-38-24711-2. OCLC 1017090655. https://www.worldcat.org/oclc/1017090655. Läst 8 oktober 2020 
 6. ^ ”Ordlista | Transformering.se”. www.transformering.se. http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista. Läst 8 oktober 2020. 
 7. ^ [a b c] ”Ordlista | Transformering.se”. transformering.se. https://transformering.se/vad-ar-trans/ordlista. Läst 30 november 2022. 
 8. ^ [a b c] ”Wayback Machine”. web.archive.org. 24 oktober 2014. Arkiverad från originalet den 24 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141024234412/http://encompassnetwork.org.uk/uploads/LGBTQ-Needs-Assesmentabsolutelyfinal.pdf. Läst 30 november 2022. 
 9. ^ ”Understanding Non-Binary People: How to Be Respectful and Supportive” (på engelska). National Center for Transgender Equality. 9 juli 2016. https://transequality.org/issues/resources/understanding-non-binary-people-how-to-be-respectful-and-supportive. Läst 30 november 2022. 
 10. ^ ”From Gender Reversal to Genderfuck: Reading Jael through a Lesbian Lens”. http://www.academia.edu/191506/_From_Gender_Reversal_to_Genderfuck_Reading_Jael_through_a_Lesbian_Lens_. Läst 15 februari 2015. 
 11. ^ ”Fi utmanar heteronormen”. http://feministisktinitiativ.se/fi-utmanar-heteronormen/. Läst 15 februari 2015. 
 12. ^ Riki Anne Wilchins (2 december 1995). ”In Your FACE - political activism against gender oppression”. https://www.digitaltransgenderarchive.net/downloads/1831ck00f. 
 13. ^ ”Intersections: An Introduction to X-Jendā: Examining a new gender identity in Japan”. intersections.anu.edu.au. http://intersections.anu.edu.au/issue31/dale.htm. Läst 30 november 2022. 
 14. ^ [a b c] ”Ickebinär historia | Transformering.se”. www.transformering.se. http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ickebinar-historia. Läst 8 oktober 2020. 
 15. ^ ”Hela listan på årets nyord”. SVT Nyheter. 29 december 2014. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hela-listan-pa-arets-nyord. Läst 8 oktober 2020. 
 16. ^ ”Urfolkens queera revansch i Standing Rock”. Ottar. 6 december 2016. https://www.ottar.se/artiklar/urfolkens-queera-revansch-i-standing-rock. Läst 12 oktober 2020. 
 17. ^ [a b] ”Kongressens uttalande kring ett tredje juridiskt kön”. RFSL. https://www.rfsl.se/aktuellt/kongressens-uttalande-kring-ett-tredje-juridiskt-kon/. Läst 30 november 2022. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]