Idrott

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För det svenska skolämnet, se Idrott och hälsa.
Skillnaden mellan idrott och sport, med några exempel.

Idrott kan definieras som kroppsövningar med fysisk aktivitet för att få motion och rekreation. Ibland med tävlan enligt vissa regler. Några exempel på idrotter är handboll, bandy, fotboll och skidsport. Gymnastik- och Idrottshögskolan definierar idrott som "all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse". En inom idrottsrörelsen fastlagd definition är "fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat".[1]. Idrott innefattar även fysiska aktiviteter som saknar tävlingsmoment, till exempel motionsidrotter som joggning, stavgång och aerobics.

Riksidrottsförbundet, som samlar den svenska idrottsrörelsen, definierar idrott som "Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera."

Ursprung

Idrott (har fornnordiskt ursprung där «id» betyder verksamhet eller aktivitet, och «drott» betyder kraft, styrka eller uthållighet)[källa behövs] betydde ursprungligen alla former av högt ansedda sysselsättningar och färdigheter, inklusive musik, diktning, kunskap om runskrift, och andlig verksamhet ("vittra idrotter"). Först i mitten av 1600-talet kom idrott att betyda enbart kroppsliga övningar och färdigheter.[källa behövs]

Sport

Sport (ett engelskt begrepp hämtat från gammalfranskans desport, som betyder ungefär avkoppling eller nöje) hänvisar till lek och fysisk aktivitet. Sport är ett mer omfattande begrepp än idrott. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att idrott lägger störst vikt på utövaren själv, den egna insatsen och kroppskontroll som i till exempel friidrott, skididrott, skridskoidrott, boxning, tennis, handboll och fotboll samt även motionsidrotter. I sport är däremot tävlingsmomentet mot andra utövare det viktiga. Man använder gärna även hjälpmedel av olika slag, till exempel redskap, framkomstmedel eller djur, som en grundläggande förutsättning. Några exempel är segelsport, motorsport och hästsport. T.o.m. icke-fysiska aktiviteter som schack, bridge och andra spel ses som en sport.[2]

På svenska används i dagligt tal begreppet sport som nästan synonymt med idrott. Skillnaden mellan orden blir hela tiden mindre och begreppen används ofta om varandra. Båda orden betyder numera oftast fysisk aktivitet i form av tävlingar med fastsatta regler.

Lek och spel

Idrott är en produkt av lek och spel. Lek anses gärna vara en frivillig verksamhet utan fasta regler och utan någon historia. När en lek blir mer formaliserad, det vill säga får ett regelverk och en historia kan man börja prata om ett spel. Vi skiljer mellan tre olika sorters spel. Färdighetsspel är en form av spel där deltagarnas färdigheter är avgörande för resultatet. Chansspel är spel där tillfälligheter och slumpen bestämmer utgången. Samarbetsspel är spel där deltagarna måste samarbeta inbördes för att nå på förhand formulerade mål.

Idrott är en kombination av alla dessa tre spelformer. De olika spelformernas vikt varierar från idrott till idrott och, inte minst, från situation till situation. Graden av samarbete är större i en lagidrott än i en individuell idrott och det är primärt utövarens färdighet som ska mätas. Dock kan yttre omständigheter göra att slumpen spelar en avgörande roll. Snabba väderomslag i skididrott är ett exempel på detta.

Se även

Externa länkar

Källor

  1. ^ Nationalencyklopedin: Idrott
  2. ^ https://nwt.se/karlstad/article1457621.ece